Administratie

11,3 milioane de lei vor fi alocați la Câmpulung Moldovenesc prin PNRR, pentru dotarea cu mobilier, material didactic și echipamente digitale a școlilor din municipiu

Primarul Mihăiță Negură a anunțat că P𝐫𝐢𝐦ă𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐥𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧ț𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 „𝐃𝐨𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫, 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 ș𝐢 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐭ăț𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 î𝐧𝐯ăță𝐦â𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 ș𝐢 𝐮𝐧𝐢𝐭ăț𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜”

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥ă 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝟏𝟏.𝟑𝟒𝟓.𝟖𝟐𝟏,𝟔𝟐 𝐥𝐞𝐢 𝐜𝐮 𝐓𝐕𝐀, din care 9.534.303,87 lei reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență-Componenta C15: Educație , respectiv TVA în valoare de 1.811.517,75 lei reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de stat.

Proiectul vizează următoarele unități de învățământ preuniversitar și unități conexe:

𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 „𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨ș 𝐕𝐨𝐝ă”, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜: dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor/all-in-one /laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 23 săli de clasă, dotarea a 20 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea a 3 laboratoare de științe (fizică, chimie, biologie) cu mobilier specific și echipamente TIC, dotarea unui cabinet școlar (geografie-istorie) cu mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar) și dotarea unei săli de sport cu materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive ;

𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐥 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐜 𝐁𝐮𝐜𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜:dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau all-in-one sau laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 31 săli de clasă, dotarea a 30 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea a 2 laboratoare de științe ( chimie, biologie) cu mobilier specific și echipamente TIC, dotarea unui cabinet școlar (geografie) cu mobilier specific și materiale didactice specifice, dotarea unei săli de sport cu materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive și dotarea unui atelier de practică, respectiv atelierul de amenajarea și exploatarea lemnului ;

𝐋𝐢𝐜𝐞𝐮𝐥 𝐓𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜 𝐍𝐫. 𝟏, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜:dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau all-in-one sau laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 26 săli de clasă, dotarea a 25 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea unui laborator de științe ( biologie) cu mobilier specific si echipamente TIC, dotarea a două cabinete școlare (geografie-istorie și cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică) cu mobilier specific și materiale didactice specifice, dotarea unei săli de sport cu materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive și dotarea a două ateliere de practică, respectiv atelier de mecanică și atelier de gastronomie;

Ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥ă „𝐁𝐨𝐠𝐝𝐚𝐧 𝐕𝐨𝐝ă” 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜: dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau all-in-one sau laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 22 săli de clasă, dotarea a 21 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea a 3 laboratoare de științe (fizică, chimie, biologie) cu mobilier specific si echipamente TIC, dotarea a două cabinete școlare (geografie și cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică) cu mobilier specific și materiale didactice specifice și dotarea unei săli de sport cu materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive;

Ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥ă „𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐕𝐨𝐞𝐯𝐢𝐝𝐜𝐚”,𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜: dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau all-in-one sau laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 22 săli de clasă, dotarea a 22 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea unui laborator de științe (multidisciplinar- fizică, chimie, biologie) cu mobilier specific si echipamente TIC, dotarea a două cabinete școlare (limbi străine și cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică) cu mobilier specific și materiale didactice specifice și dotarea unei săli de sport cu materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive;

Ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥ă 𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫 𝐕. Ș𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜: dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau all-in-one sau laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 21 săli de clasă, dotarea a 20 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea unui laborator de științe (multidisciplinar- fizică, chimie, biologie) cu mobilier specific si echipamente TIC, dotarea a două cabinete școlare (geografie-istorie și cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică) cu mobilier specific și materiale didactice specifice și dotarea unei săli de sport cu materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive;

𝐂𝐥𝐮𝐛𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜:dotarea cu echipament a unui laborator de informatică (tablă interactivă, sisteme de tip desktop cu monitor sau all-in-one sau laptop -pentru fiecare elev +cadru didactic), dotarea cu mobilier a 10 săli de cerc, dotarea a 10 de săli de cerc cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă, scanner etc.), dotarea a 3 cabinete cu mobilier specific și materiale didactice specifice, respectiv cabinet automodele, cabinet foto și cabinet creații confecții;

Dotările vizează și grădinițele din subordinea unităților de învățământ menționate anterior, respectiv:

𝐆𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ț𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐏𝐫𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐢𝐭 „𝐂ă𝐬𝐮ț𝐚 𝐏𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐥𝐨𝐫”, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜;

𝐆𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ț𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐏𝐫𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐢𝐭 𝐧𝐫. 𝟐, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜;

𝐆𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ț𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐧𝐫. 𝟏 „𝐅𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥ț”, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜;

𝐆𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ț𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐧𝐫. 𝟐, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜;

𝐆𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ț𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐧𝐫. 𝟑, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜;

𝐆𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ț𝐚 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐧𝐫. 𝟒 „𝐕𝐚𝐥𝐞𝐚 𝐒𝐞𝐚𝐜ă”, 𝐂â𝐦𝐩𝐮𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬𝐜.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other