13 iulie: proba scrisă pentru ocuparea posturilor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (titularizare), sesiunea 2022

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat că miercuri, 13 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022. Proba va începe la ora 9:00, în 3 de centre de concurs. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 929 candidați, repartizați în centrele de concurs după cum urmează: 296 – Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 341 – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava și 292 – Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (154 de candidați), învățământ primar în limba română (150), educație fizică și sport (100), limba si literatura română (92), limba și literatura engleză  (58), matematica (57), psihopedagogie specială (24), istorie (22), biologie (22), limba și literatura franceză (19), geografie (18), educație socială (17), religie ortodoxă (15), transporturi – maiștri instructori (12), chimie (11), economie (11).

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.00. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 51 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 27 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

 

Situaţia statistică a posturilor didactice/catedrelor vacante, complete, cu viabilitate de cel puțin patru ani, propuse pentru angajare pe perioadă nedeterminată de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023

 

Nr. crt. Mediu Disciplina postului didactic/ catedrei Total
1 rural chimie – fizica 1
educatie fizica si sport 1
educatie plastica 1
educatie tehnologica si aplicatii practice 1
educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar (in limba romana) 4
fizica 1
fizica – chimie 1
invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru invatamantul primar (in limba romana) 4
istorie – geografie 1
limba germana 1
matematica 4
religie penticostala 1
rural Total 21
2 urban alimentatie publica si turism / alimentatie publica 1
ansamblu folcloric 1
carting 1
chimie – fizica 1
educatie fizica si sport 1
educatie fizica si sport: pregatire sportiva de specialitate (2 – fotbal, 1 – biatlon, 1 – judo, 1 – hochei pe iarba) 5
educatie tehnologica si aplicatii practice 2
educatoare/educator; institutor pentru invatamantul special prescolar; profesor pentru invatamantul special prescolar 2
educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar (in limba romana) 14
educator – puericultor 6
electronica si automatizari / electronica si automatizari 1
electrotehnica, electromecanica / electrotehnica 1
estetica si igiena corpului omenesc 1
fizica 4
fizica – chimie 1
industrie alimentara 2
informatica – tehnologia informatiei si a comunicatiilor 1
informatica si tehnologia informatiei si a comunicatiilor 1
invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru invatamantul primar (in limba romana) 3
kinetoterapie 1
mecanica / mecanica 1
muzica instrumentala (functie de instrument) 1
pregatire – instruire practica (alimentatie publica si turism / turism) 2
pregatire – instruire practica (estetica si igiena corpului omenesc) 1
pregatire – instruire practica (mecanica) 4
pregatire – instruire practica (pielarie / confectii piele) 3
pregatire – instruire practica (prelucrarea lemnului / prelucrarea lemnului) 2
pregatire – instruire practica (transporturi / conducerea autovehiculelor) 5
profesor – educator 1
profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica 4
profesor itinerant si de sprijin 1
profesor logoped 2
tenis de masa 1
textile / tricotaje si confectii textile, finisaj textil 1
urban Total 79
TOTAL posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată 100
Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.