130 de studenți din Iași și Suceava vor obține abilități practice de muncă, „Simulator de Carieră” – proiect al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, în calitate de partener, anunță demararea proiectului „Simulator de Carieră”, al cărui obiectiv general este de a crește gradul de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud Est, prin participarea la programe de învățare la locul de muncă.

Leaderul proiectului este Fundația Dreptul la Educație, proiectul fiind finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și Competențe, cu o valoare totală de 1.156.214,79 lei, din care 1.129.687,61 lei fonduri nerambursabile, și se derulează pe o perioadă de 24 de luni.

Alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul acestui proiect sunt implicați alți 2 parteneri, care vor asigura pregătirea teoretică, dar și practică a studenților și integrarea lor pe piața muncii: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi OTP Bank România SA.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului întrucât își asumă că cel puțin 44% dintre studenții care au parcurs programul de învățare la locul de muncă organizat prin proiect își vor găsi un loc de muncă în cadrul partenerului 2, dar și la alte companii, ca urmare a sprijinului primit.

Beneficiile vizate la nivelul grupului-țintă se vor repercuta la nivel local, regional și național. Astfel, ele se traduc în beneficii, de la cele pe termen scurt, la cele pe termen lung:

• creșterea gradului de conștientizare asupra beneficiilor participării la programe de învățare la locul de muncă, prin intermediul campaniei de promovare și sesiunilor de consiliere;
• formarea și dezvoltarea de competențe profesionale adaptate la cele mai recente evoluții de pe piața muncii;
• formarea și dezvoltarea de competențe transversale, transferabile, necesare pentru a menține competitivitatea unui angajat;
• creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național;
• dezvoltarea de parteneriate sociale pentru optimizarea ofertei educaționale în sectorul tehnologiei aplicate în domeniul financiar-bancar.

Informații suplimentare despre proiect, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *