14 posturi, pe perioadă determinată, scoase la concurs în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”, pentru activitățile de la Muzeul Bucovinei. Condiții de participare, bibliografie, cerințe specifice, data înscrierilor, data concursurilor

Unitatea de Management a Proiectului a anunțat astăzi pe pagina oficială de socializare și pe pagina web organizarea concursurilor pentru ocuparea mai multor posturi vacante în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” în care Muzeul Bucovinei este implicat și la care se vor desfășura activitățile specifice posturilor scoase la concurs. Proiectul implică în total 29 de instituții din România (19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva Națională de Filme, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului etc.).


Locul de desfășurare al activităților pentru cele 14 posturi scoase la concurs este Muzeul Bucovinei Suceava, examenele de angajare fiind organizate pentru următoarele locuri vacante:

 • DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare, perioadă determinată:
  – 1 post, 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
  – 1 post, 2 ore/zi, 10 ore/săptămână
 • DOCUMENTARIST – studii medii: Manipulare resurse culturale, perioadă determinată
  – 2 posturi, 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
  – 1 post, 2 ore/zi, 10 ore/săptămână
 • DOCUMENTARIST – studii medii: Scanare – 1 post (2 ore/zi, 10 ore/săptămână), perioadă determinată
 • FOTOGRAF – 2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), perioadă determinată
 • BIBLIOGRAF – Catalogare patrimoniu cultural – 6 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână) , perioadă determinată

Date suplimentare despre condițiile de participare, bibliografie, cerințe specifice, documente solicitate, data depunerii dosarelor de înscriere și data concursului, pentru fiecare post în parte, pot fi consultate pe: http://bit.ly/2p2ZTdi

E-cultura: Biblioteca Digitală a României este un proiect finanțat din: Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Beneficiar este Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Perioada de implementare a activităților proiectului: 13 iulie 2018 – 12 iulie 2021 (36 luni)

Buget: 53.242.265,32 lei

Obiectiv general: eficientizarea serviciilor publice oferite de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg.

Proiectul E-cultura are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.

Obiective specifice:

 • Creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitalizate și expuse online, într-un punct unic de acces;
 • Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;
 • Promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu.

Proiectul are două componente principale:

 • realizarea platformei culturalia.ro;
 • digitalizarea patrimoniului mobil.

Platforma culturalia.ro va fi un punct unic de acces la resurse culturale și va îndeplini două roluri, respectiv:

 • Biblioteca Digitala a României – componentă destinată publicului larg;
 • Catalog Partajat National – componentă destinată profesioniștilor din diverse domenii.

 Rezultate așteptate:

R.1 – 550.000 resurse culturale digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României;
R.2 – o platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat (culturalia.ro);
R.3 – 200.000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către europeana.eu.
Proiectul va implica 29 de instituții din România (printre care 19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva Națională de Filme, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului etc.).
Pentru a eficientiza și optimiza operațiunile de digitizare, având în vedere răspândirea mare a instituțiilor culturale implicate în proiect, se vor crea 7 centre regionale. Centrele regionale, organizate în cadrul unor Direcții Județene pentru Cultură, vor monitoriza și coordona activitățile de digitizare derulate la instituțiile arondate. Cele 7 centre vor fi înființate în cadrul următoarelor Direcții Județene: Sibiu, Bistrița, Dolj, Timiș, Iași, București și Tulcea.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *