300 de tineri cu vârsta cuprinsă între 24 și 29 de ani, provenind din rândul tinerilor cu dizabilități, abandon școlar, abilități de muncă scăzute, romi sau migranți vor fi instruiți prin sesiuni de ucenicie în cadrul intreprinderilor sociale

Astăzi începând cu ora 11:00, la Sala ,,Bucovina” din cadrul Palatului Administrativ Suceava, „Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” organizează la Suceava conferința de deschidere a proiectului ”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie”, finanțat în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene prin Fondul pentru Ocuparea Tinerilor, Programul Active Youth. Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundacio Privada Pere Closa, ONG din Spania, ZISPB Human Resources Monitoring and Development Bureau, ONG din Lituania, Koispe Diadromes, Cooperativă socială din Grecia și KLOS Sp., Cooperativă socială din Polonia.

Întrucât în zilele noastre, tinerii NEETs se adaptează din ce în ce mai greu presiunii unui loc de muncă sau nu sunt incluși în diverse activități lucrative fie din cauze unei educații precare, o dizabilitate fizică sau psihologică, a sărăciei în cazul celor din mediul rural, lipsa competențelor sau simplul fapt că nu constituie un grup atractiv pentru angajatori, de aici și nevoia pe care a fost fundamentat proiectul de față.

Proiectul își propune crearea și pilotarea, într-un cadru transnațional comun de instruire, a unui program de dezvoltare profesională printr-un model pilot de evaluare a competențelor în baza experienței de lucru pentru competențele existente și formare la locul de muncă pentru 300 de tineri NEETs, cu vârsta cuprinsă între 24 și 29 de ani, provenind din rândul tinerilor cu dizabilități, abandon școlar, abilități de muncă scăzute, romi sau migranți. Vom sprijini instruirea tinerilor prin sesiuni de ucenicie în cadrul unor intreprinderi sociale care sunt preocupate de schimbările sociale si care se numesc WISE (Work Integration Social Enterprise), cu traineri preocupaţi doar de dezvoltarea acestora, perioadă urmată de stagii de internship real în firme private și sprijin permanent pentru accesarea pieței forței de muncă.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *