4,5 MILIARDE LEI PENTRU PERIOADA 2018 – 2025, ALOCAŢI PENTRU PROGRAMUL DE INVESTIŢII ÎN DOMENIUL CULTURII

Ordonanţa de Urgenţă pentru aprobarea PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ÎN DOMENIUL CULTURII, inclusă azi pe agenda ședinței Guvernului României.
Prin actul normativ se aprobă Programul de investiţii în domeniul culturii, cu executare multianuală. Programul are ca scop general finanțarea unor categorii de cheltuieli de investiții precum:
– achiziția de imobile monumente istorice și de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemțiune al statului;
– construirea de obiective culturale, reprezentând construcții cu destinație culturală sau în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie;
– realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
– realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectivelor culturale cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituţii de spectacole sau concerte, și alte obiective cu destinație culturală.

Pentru implementarea programului, se aprobă în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale alocarea de credite de angajament pentru perioada 2018 – 2025 în cuantum de 4,5 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanţare multianuale, după cum urmează: în anul 2018, 50 milioane lei, urmând ca în următorii 6 ani fondurile alocate să crească anual cu minimum 20%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual. Alocarea fondurilor pe categorii de cheltuieli de investiții, se stabilește prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.
Beneficiarii Programului sunt: autorităţile administraţiei publice centrale, inclusiv Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi instituțiile aflate în subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare şi autorităţile administraţiei publice locale.

Nu vor putea beneficia de finanţările prin acest program: monumente istorice sau obiectivele culturale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat; monumente istorice sau obiectivele culturale neînscrise în cartea funciară sau pentru care solicitanţii nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare; monumente istorice sau obiectivele culturale aflate sub sechestru asigurător, ipotecate, aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate; imobilele monumente istorice, bunuri culturale mobile clasate sau alte obiective care au beneficiat de alte finanţări nerambursabile aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări; monumentele istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege; obiective culturale incluse în Programul naţional de dezvoltare locală; monumente istorice incluse în Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice; obiectivele de investiții incluse în Programul naţional de construcţii de interes public sau social.

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru anul 2018, solicitanții pot transmite documentele prevăzute în actul normativ până la data de 1 noiembrie 2018. Pentru perioada 2019 – 2025, sesiunea de depunere a propunerilor de finanțare se stabilește prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *