49,6 %, rata finală de promovare a concursului național de titularizare – sesiunea 2022 în județul Suceava. Trei candidați cu 10. 137 cu note sub 5

Inspectoratul Școlar Județean a anunțat că în județul Suceava, după soluționarea contestațiilor, procentul notelor peste 7 (şapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 49,6% (2,11 % diferență de creștere, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale – 47,49%), iar procentul notelor peste 5 (cinci) a crescut de la 79,6% la 81,97%. 

Pe tranșe de note, situația are următoarea configurație: 3 candidați  au obținut nota 10 (0,39%), 374 de candidați au obținut note între 7 și 9,99 (49,21%), iar 246 de candidați au obținut note între 5 și 6,99 (32,37%), restul (137) obținând note sub 5 (18,03%).

Se reamitește că la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au înscris 929 candidaţi, din care 818 prezenţi şi 111 absenţi, 58 de candidați s-au retras, iar în centrele de evaluare au fost notate 760 de lucrări, din care 152 contestate.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în zilele de 29 iulie şi 1 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *