7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății. Comunicat de presă al președintelui director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, prin intermediul președintelui director general dr. Claudiu Cobuz, a anunțat că, la fel ca în  fiecare an, data de 7 aprilie, marchează Ziua Mondială a Sănătății și este un prilej de conștientizare a marilor probleme de sănătate cu care se confruntă omenirea.

În anul 2019 tema Zilei Mondiale a Sănătăţii este „Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot”. Se subliniază astfel nevoia evidenta ca toţi oamenii, fără niciun fel de discriminare, sa beneficieze de serviciile de sănătate. 

Sistemul romanesc de asigurări de sănătate permite acordarea serviciilor medicale de urgenta tuturor persoanelor, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat, respectiv pachetul minimal de servicii pe fiecare tip de asistenta medicala. In anul 2018 peste 100.000 de persoane neasigurate din județul Suceava au beneficiat de servicii medicale de urgență decontate din Fondul National Unic de Asigurări de Sănătate.

Calitatea de asigurat, care permite accesarea pachetului de servicii medicale de bază, poate fi obținută prin plata contribuției la Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau prin încadrarea în oricare dintre categoriilor de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuției. La finele lunii martie 2019, în județul Suceava, din 501.157 persoane asigurate aflate în evidența CAS Suceava, un număr de 369.038 persoane sunt asigurate fără plata contribuției (în procent de 73,63%). Categoriile de persoane asigurate fără plata contribuției sunt: copiii până la vârsta de 18 ani (163.060 asigurați), tinerii cu vârsta 18-26 ani, dacă sunt elevi, studenți, ucenici (17.270 asigurați), co-asigurați (soț, soție, părinți fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate – 22.332 asigurați), persoanele cu handicap (4.854 asigurați), femei însărcinate sau lăuze (1.018 asigurați), persoane incluse în Programe Naționale de Sănătate (1.222 asigurați), persoanele care beneficiază de îndemnizație de șomaj (2.969 asigurați) și pensionari (129.333 asigurați).   

Persoanele asigurate în România pot beneficia de servicii medicale care devin necesare  pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv, pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate, eliberat gratuit

de CAS Suceava. În anul 2018 au fost eliberate un număr de 7.380 carduri europene, în creștere în fiecare an. Și prin formularul european S2 (E112), eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de tratament în statele membre ale Uniunii Europene, în condițiile în care  tratament în statele membre ale Uniunii Europene, în condițiile în care  tratamentul respectiv se regăsește printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază și nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curenta de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii. În anul 2018 CAS Suceava a eliberat un număr de 18 formulare S2 (E112), prin care pacienții au efectuat tratament în străinătate, aceștia adresându-se unor unităţi sanitare din Italia, Austria și Germania. Aceste formulare au fost acordate pentru pacienți cu afecțiuni pediatrice, ortopedice, dermatologice și oncologice și au un cost orientativ de peste 75.000 Euro.

 Modul de furnizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului public de asigurări de sănătate din România respectă principiile Organizației Mondiale a Sănătății: ,,Sănătate pentru toți!”, a transmis președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.