8 DINTRE CĂMINELE ARHIEPISCOPIEI NU DEȚIN AUTORIZAȚIA SANITARĂ DE FUNCȚIONARE, DOAR 3 DINTRE ELE SUNT AUTORIZATE

Raportul comisiilor mixte numite prin Ordin de Prefect pentru a verifica legalitatea funcţionării căminelor de bătrâni din judeţul Suceava, publicat de Instituția Prefectului arată că 8 dintre căminele Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților nu dețin autorizația sanitară de funcționare, doar 3 dintre ele fiind autorizate sanitar. 5 dintre unităţile Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor verificate nu dețin document de înregistrare sanitar-veterinară, 4 unități dețin autorizația sanitară-veterinară, iar 2 unități ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor asigură hrana beneficiarilor prin contracte catering, conform legislației în vigoare.
Referitor la autorizarea ISU, 8 unități ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nu o dețin, 1 unitate deține documentul respectiv, iar 2 unități dintre acestea au autorizația ISU, însă aceasta nu este însoțită de „documentația vizată spre neschimbare ce a stat la baza emiterii acesteia”.
La cele 11 unități de asistență socială pentru persoane vârstnice ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nu au fost identificate probleme deosebite care să intre sub incidența legislației Muncii.
Pe de altă parte, toate cele 7 cămine aflate în administrarea unor primării și ONG-uri sunt autorizate sanitar și sanitar veterinar
Cele 4 unități de asistență socială pentru persoane vârstnice aflate în administrarea primăriilor și consiliilor locale din Rădăuți, Solca, Siret și Vatra Dornei, precum și cele 3 unități aflate în administrarea organizațiilor neguvernamentale dețin certificatul de acreditare eliberat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Ca urmare a Ordinului Prefectului nr. 154/19.06.2018 privind constituirea comisiilor mixte, în perioada 20 iunie 2018 – 13 iulie 2018 au fost verificate 18 obiective de asistență socială pentru persoane vârstnice, din care 11 sunt în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 4 unități sunt în administrarea primăriilor și consiliilor locale din Rădăuți, Solca, Siret, Vatra Dornei, iar 3 unități sunt în administrarea ONG-uri cu domeniu de activitate umanitar.
Cele 2 comisii care au efectuat verificările în teren au fost formate din reprezentanți ai Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava, Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” al Judeţului Suceava, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.
Potrivit raportului comisiilor respective, 7 dintre căminele aflate în administrarea Arhiepiscopiei dețin certificatul de acreditare eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, iar 4 unități sunt în curs de acreditare. Totodată, 2 unități dețin licență provizorie de funcționare pentru serviciul social, 7 au depus documentația în vederea obținerii licenței de funcționare pentru serviciul social, iar 2 unități nu au întreprins demersuri în acest sens.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *