8 ȘCOLI DIN JUDEȚUL SUCEAVA IMPLICATE ÎN PROIECTUL PRO-EDU– PROGRAME INOVATIVE PERSONALIZATE ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE EDUCAŢIONALE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”,  a prezentat proiectul „PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate în funcţie de nevoile educaţionale”, în cadrul conferinţei de lansare, desfăşurată în 12 iulie, 2018.
Proiectul va fi implementat în 8 unităţi şcolare din judeţul Suceava (Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajvana şi Şcolile Gimaziale Nr.3 Vicovu de Sus, Voitinel, Burla, Drăgoieşti, Vereşti, Mitocu Dragomirnei), grupul ţintă incluzând 821 persoane (60 de ante-preşcolari, 100 de preşcolari, 420 de şcolari, 100 de tineri şi adulţi din programe de tip “A Doua Șansă şi 141 persoane aparținând personalului didactic sau personal de sprijin, inclusiv mediatori şcolari, dintre care 16 persoane apartinând echipelor manageriale).
Între cele mai importante rezultate şi activităţi derulate se remarcă:
– Campanii de informare a copiilor privind importanţa educaţiei timpurii, a finalizării educaţiei obligatorii şi a beneficiilor participării parentale la îngrijiea şi educaţia timpurie, printr-o manieră original specifică vârstei acestora (crearea şi utilizarea personajului supererou);
– Consilierea a 60 de părinţi cu privire la importanţa participării parentale la îngrijirea şi educaţia timpurie a copiilor, în cadrul şedinţelor de consiliere individuală si de grup;
– Integrarea în sistemul educaţional a 60 de ante-preşcolari;
– Funcţionarea în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţan Suceava a unui Centru Interactiv de Educaţie Creativă în care vor fi organizate cursuri interactive TIC, având ca obiectiv dezvoltarea abilităţiilor cognitive şi de socializare într-un mod distractiv si interactiv;
– Organizarea workshop-urilor pentru sanatate, igienă şi nutriţie sanatoasă dedicate celor 100 de prescolari;
– Amenajarea celor 8 şcoli participante prin programul Scoala prietenoasă, pentru cei 420 de şcolari;
– Instruirea a 125 de profesori în cadrul programelor Parteneriat educativ Scoala-familie-comunitate – un succes al procesului educaţional şi Creativitate şi inovare în procesul instructiv-educativ;
– Participarea a 420 de copii care apartin grupurilor vulnerabile, beneficiari de servicii educaţionale incluzive şi de calitate în cadrul programului Şcoala după Scoală;
– Identificarea şi selectarea a 100 de tineri/adulţi pentru participarea la programul de tip A Doua Sansă;
– Participarea la programul de dezvoltare a capacităţii profesionale – Parteneriat educativ Şcoală – familie – comunitate – un succes al procesului educaţional (16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituţiilor de învăţământ înscrise în cadrul proiectului);
– Realizarea unui schimb de experienţă în Italia cu participarea a 15 persoane care fac parte din echipele manageriale ale unităţilor de învătământ din înscrise în proiect.
Proiectul „PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate în funcţie de nevoile educaţionale” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație şi competenţe, Prioritatea de investiții 10i: ”Reducerea şi prevenirea abandonului școlar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educație si formare”, programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”.
Proiectul are o durată de 36 de luni si un buget de 8,731,294.41lei.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *