80 de incendii în toamna acestui an, asociate cu răcirea vremii în județul Suceava. Coșuri de fum necurățate, radiatoare electrice defecte, centrale termice neverificate. Recomandări ISU

Sezonul rece vine cu probleme în județul Suceava. ISU recomandă măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece. 80 de incendii în septembrie și octombrie s-au produs în județ asociate cu apropierea iernii. Sublocotenentul Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava a transmis o serie de recomandări care, dacă vor fi luate în seamă, vor conduce la diminuarea acestor evenimente nefericite. Aceste recomandări merită să fie citite și asumate de sucevenii care trăiesc în locuințe încălzite altcumva decât prin rețelele centralizate de furnizare a agentului termic, de la cei cu centrale termice de apartament până la cei care își încălzesc locuințele cu sobe cu lemne.

Oferim o serie de recomandări pe care fiecare sucevean trebuie să le aibă în vedere orice sucevean responsabil, când folosește orice sistem de încălzire în casă, pentru a nu se adăuga la statistica deja mare a incendiilor produse în numai o lună și 9 zile în județul Suceava, cauzate de neglijența în utilizarea feluritelor mijloace de încălzire.

 

Sezonul rece determină o creștere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire (cele defecte, improvizate sau nesupravegheate) și de instalațiile electrice exploatate greșit.

Astfel de cauze, precum – sisteme de încălzire defecte; mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere; coșuri și burlane de fum deteriorate ori necurățate; cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere; efectul termic al curentului electric sau scurtcircuitul – pot conduce la statistici îngrijorătoare.

La nivelul ISU Suceava s-au înregistrat, de la începutul lunii septembrie și până în prezent, 80 de incendii. Mai bine de jumătate dintre acestea (46), au avut cauza de natură electrică sau legată de sistemele de încălzire (coșuri de fum necurățate, mijloace de încălzire nesupravegheate, jar sau scântei căzute din sobe).

 

Ca în fiecare an, pompierii militari suceveni reamintesc cetăţenilor recomandările privind adoptarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor din această perioadă:

           

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

 

 • Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;
 • Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;
 • Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
 • Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;
 • În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
 • Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 • Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;
 • La construcţia unei sobe, se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor;
 • În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe este interzisă curăţirea cu substanţe inflamabile a duşumelelor şi a oricărui obiect;
 • Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

 

La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului

 • Verificarea, curăţarea şi  repararea, dacă  este  cazul, a coşurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată;
 • Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale  pereţilor, planşeelor  şi acoperişurilor;
 • În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
 • În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

           

La exploatarea instalaţiilor de încălzire

 • Aprinderea focului la  aragaz  sau  în  sobele  alimentate  cu  gaze  naturale  se va face după principiul „gaz pe flacără”;
 • Verificarea etanşeităţii buteliei de aragaz şi a instalaţiei de alimentare cu gaze se va face cu emulsie de apă şi săpun;
 • Montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de către personal autorizat şi care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu Prescripţiile Tehnice în vigoare, cum ar fi Autorizaţia de funcţionare sau Verificare tehnică periodică;
 • Proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferentă centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate.

           

La exploatarea instalaţiilor electrice

 • Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
 • Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar cu personal autorizat;
 • Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
 • Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 • Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;
 • Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.

           

Afumătorile

 • Se interzice amplasarea afumătorilor în poduri, magazii, garaje, şure etc.;
 • Afumătorile vor fi în permanenţă supravegheate.

 

Foarte important!

Pompierii militari suceveni solicită cetățenilor să anunțe orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau mediul, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *