A fost finalizată procedura de contractare a serviciilor medicale cu CAS Suceava pentru anul în curs

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz, a anunțat că, în conformitate cu HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare și adresa CNAS nr. RV 5061/18.06.2019, CAS Suceava a desfăşurat în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală.

În vederea încheierii actelor adiționale/contractelor pentru acest an, furnizorii au transmis la CAS Suceava, în perioada 04-08 iulie, cererile, însoţite de documentele necesare.

Pe data de 10.07.2019 s-a afişat lista cu dosarele respinse la contractare: 1 furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, 3 farmacii și 5 furnizori de servicii medicale paraclinice.

Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat contestațiile depuse de furnizori  și a admis 8 contestații, motivând că au fost înlăturate cauzele care au condus la respingerea dosarelor de comisia de contractare. A fost respins dosarul de contractare al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu.

 

Numărul actelor adiționale/contractelor valabile începând cu 01 august 2019, comparativ cu situația actelor adiționale aflate în derulare la data de 31.07.2019, pe fiecare tip de asistență medicala, este următorul:

-Medicină primară – 273 (fără furnizori noi);

-Ambulatoriu de specialitate clinic – 112 (din care 3 furnizori noi);

-Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 29 (din care 3 furnizori noi);

-Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 10 (fara furnizori noi);

– Asistenta medicala dentara – 57 (din care 7 furnizori noi);

– Îngrijiri la domiciliu – 3 (din care 1 furnizor nou)

-Asistenţă medicală spitalicească – 16 (din care 1 furnizor nou);

-Furnizori de medicamente (Farmacii) – 136 (din care 2 furnizori noi);

-Furnizori de dispozitive medicale – 67 (din care 8 furnizori noi);

-Furnizori transport sanitar neasistat – 2 (fara furnizori noi).

 

Pe parcursul derulării procesului de contractare au avut loc ședințele celor 3 comisii mixte, la care au participat reprezentanți ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice, Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate si Consiliului Județean Suceava.

De asemenea, au avut loc negocieri cu reprezentanții spitalelor din județ în vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2019 (pentru spitalizare continuă, de zi și cronici).

”În condițiile în care CAS Suceava a încheiat un număr de 25 de contracte noi și bugetul  alocat anului 2019 este în valoare de 479.913.760 lei, cu 19,66% mai mare față de bugetul alocat la contractare pentru anul 2018, putem afirma că sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principala cale de acces a cetățenilor către servicii medicale”, a transmis doctorul Claudiu Cobuz, președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *