Acte adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, pentru prelungirea contractelor până la 30 iunie

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz a transmis că în conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 442/290/2019 s-a prelungit pana la 30 iunie 2019 termenul de aplicare al prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr. 140/2018. În acest sens CAS Suceava a încheiat pentru perioada aprilie-iunie 2019 un număr de 709 acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în contract la finele lunii martie 2019. Numărul actelor adiționale, pe tipuri de furnizori, se prezintă astfel:

– Medicina primară (medici de familie) – 275

– Ambulatoriu de specialitate clinic – 108

– Ambulatoriu de specialitate paraclinic (laboratoare de analize medicale,

radiologie, CT, RMN) – 27

– Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 11

– Asistență medicală dentară – 51

– Îngrijiri la domiciliu – 3

– Asistenţă medicală spitalicească – 15

– Furnizori de medicamente (Farmacii) – 136

– Furnizori de dispozitive medicale – 63

– Furnizor transport sanitar neasistat – 2

– Centre permanență  – 18 (pentru un număr de 4 centre de permanență)

De asemenea, CAS Suceava a încheiat pentru aceeași perioadă, 01 aprilie- 30 iunie 2019, un număr de 137 acte adiționale cu furnizorii aflați în contract la finele lunii martie 2019 care derulează programe naționale de sănătate, astfel:

– pentru Programe derulate prin unităţile spitaliceşti – 4

– pentru Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) – 3

– pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis  – 127

– pentru servicii medicale de dializă – 3

Bugetul alocat pentru perioada aprilie – iunie 2019 este cu 3% mai mare comparativ cu cel din primele 3 luni ale anului și permite asigurarea continuității acordării asistenței medicale în județul Suceava.

Bugetul alocat pentru prima jumătate a acestui an, pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în valoare de 265.216.010 lei este în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut (în semestrul I 2018 bugetul a fost de 250.382.870 lei).

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *