Acțiune de monitorizare și estimare a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică realizată de APM Suceava

Directorul executiv al APM Suceava, Vasile Oșean, a anunțat că în perioada 25.04.2019-31.05.2019, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, având în vedere adresa primită de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului precum și  metodologia elaborată de către Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate, va derula acțiunea de monitorizare și estimare a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică.

Baza legală a acestui demers o reprezintă Legea nr. 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea de colectare date despre efectivele de urs, râs și pisică sălbatică se va realiza împreună cu gestionarii de fonduri cinegetice. APM Suceava va face cunoscută pe site-ul propriu programarea acțiunilor de monitorizare/estimare, urmând a solicita participarea la activitățile din teren  a institutelor de cercetare, Facultății de Silvicultură Suceava, ONG-uri cu implicare directă în domeniul biodiversității. De asemenea, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la acțiune pot participa și custozii/administratorii acestora.

La finalizarea acțiunii, se vor face propuneri de plafon maxim de intervenție pentru speciile de urs, râs și pisică sălbatică, propuneri care vor avea la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situația efectivelor reale comparative cu cele optime, tendința și structura populației.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *