Acțiune ITM de informare privind privind ucenicia la locul de muncă și efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

În perioada aprilie – mai 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava desfășoară acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.    

Obiectivele Campaniei sunt:

* Îndrumarea entităților care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul;

* Creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexăla contractul individual de muncă,  sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-și asigura forță de muncă calificată, în funcție de cerințele organizației;

* Informarea persoanelor/salariaților/entităților care au calitatea de angajatori, în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și respectiv la locul de muncă;

* Conștientizarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce privește integrarea durabilă pe piața muncii a pesoanelor fără un loc de muncă și asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii;

* Facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Grupul ţintă:

* Persoane interesate, cu vârstă cuprinsă între 16 ani și 26 ani, în obținerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării în învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual;

* Persoane care au împlinit vârsta de 16 ani (cu excepție 15 ani) care doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităților profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe;

* Viitori absolvenți de învățământ superior/absolvenți de învățământ superior care au diplomă de licență sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajeaza cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;

* Entități care au calitatea de angajator, care sunt interesați să-și asigure forța de muncă calificată, în funcție de cerințele proprii sau au calitatea de organizație – gazdă pentru programele de internship;

* Furnizori de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă – unități/instituții de învățământ, angajatori, alți formatori(persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociații cooperatiste), autorizații/acreditați pe diverse calificări. 

ITM Suceava va organiza întâlniri cu reprezentanții entităților care au calitatea de angajator, din diverse domenii de activitate: societăți comerciale, regii autonome, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cooperație, reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale, reprezentanți ai altor instituții de stat și le vor comunica datele și locațile unde se vor desfășura sesiunile de informare.

Întâlnirile vor avea loc atât la sediul ITM Suceava cât și la sediile altor parteneri sociali: Camera de Comerț, Direcția Silvică, Direcția pentru Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, alte instituții ale statului, ale administrației locale, târguri de joburi organizate pe plan local, etc..

Având în vedere faptul că, o comunicare publică reprezintă un element important în informarea și conștientizarea cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul, vă rugăm să ne sprijiniți în promovarea informațiilor existente pe site-ul instituției, ce pot fi găsite la secțiunea Informații de interes public/Campanii/Informări de pe site-ul instituției noastre.

În vederea participării la aceste actiuni de informare cei interesați sunt rugați să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *