Mopan Suceava
Cultural

”Ai lui Ștefan, noi oșteni”, oștenii ambasadori ai culturii românești de la Vicovu de Sus. Galerie foto

Sunt 13 ani de când în orașul Vicovu de Sus, a luat ființă Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, la inițiativa profesorului Vasile Schipor și cu binecuvântarea arhimandritului Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi stareţul Mănăstirii Putna.

Grupul artistic și-a propus dintru început un scop simplu și profund totodată: promovarea valorilor cultural-religioase din Bucovina, ducând mai departe activitățile începute de către părintele protopop Ionel Maloș, trecut la cele veșnice în anul 2004.

De curând,  Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” și-a deschis propria pagină de internet și în felul acesta va ajunge să fie cunoscut nu doar în această parte a țării ci și peste tot în lume. Tineri frumoși, păstrători ai tradițiilor și valorilor credinței strămoșești, alături de oameni de suflet, au intrat în spațiul virtual cu frumoasa lor poveste, cu fotografii și înregistrări video ale evenimentelor la care au participat, participă și vor participa în continuare.

Iată mesajul lor simplu și curat:

”Pentru că bucuria împărtășită aduce împlinire și devine pilduitoare, ne-am gândit să venim în fața tuturor celor care iubesc și apreciază activitatea rodnică și neîntreruptă de 13 ani a Grupului vocal-tradițional ”Ai lui Ștefan, noi oșteni” cu o pagină oficială, care va deveni o adevărată carte de vizită a activităților desfășurate până acum dar și pentru proiectele prezente și viitoare.

Fericirea noastră se amplifică şi uneori se hrăneşte din bucuria celor apropiaţi.

Pagina noastră este la început de drum, de aceea vă rugăm stăruitor să ne sprijiniți în promovarea ei, printr-o distribuire, o apreciere, pentru ca activitatea acestor tineri să ajungă la toți cei care prețuiesc valorile fundamentale ale neamului românesc spre slava lui Dumnezeu și a Slăvitului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, ocrotitorul nostru duhovnicesc”:

https://www.facebook.com/Ai.lui.Stefan.noi.osteni

 

Echipa care se străduiește ca această inițiativă a  Grupului vocal-tradițional “Ai lui Ștefan, noi oșteni” este coordonată,, cum am spus deja, de profesorul. Vasile Schipor. El îi are alături pe Maria Bodale, Alexandra Georgita, Marius Cîrdei, Vasile Dabica, Lucian Lavric, Mitica Schipor, Sebastian Schipor, Ana – Maria Ionesi, Teodora Isopescu, Teodora Chelba dar și pe ceilalți membri ai Grupului.

Câtorva dintre ceștia  le dăm cuvântul în cele ce urmează, cu extrase din articolele publicate deja și pe pagina Grupului:

Cu 13 ani în urmă, în 2010, sub streașina Mănăstirii Putna, cu părinteasca binecuvântare a starețului acesteia, arhimandritul Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, a luat ființă Grupul vocal-tradițional „Al lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, județul Suceava.  Inițiativa aparține profesorului coordonator Vasile Schipor, care, având drept exemplu activitățile vrednicului de pomenire părinte protopop Ionel Maloș (trecut la cele veșnice în anul 2004), și-a asumat responsabilitatea de a promova valorile cultural-religioase din Bucovina. Grupul a devenit cu timpul o adevărată carte de vizită a orașului Vicovu de Sus și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate.

În aceste vremuri în care folclorul pierde teren în fața influențelor de peste tot de prin lume, tinerii grupului doresc să pună tradiția, cântecul și versul popular înapoi unde îi este locul. „Oștenii” luptă să redobândească virtutea de a fi iubitor de țară și neam și încearcă totodată să trezească în cei care îi ascultă aceeași dorință. Reconectarea cu trecutul prin înțelegerea sacrificiilor pe care le-au făcut înaintașii este o cale simplă de a conștientiza respectul pe care trebuie să îl acordăm neîncetat celor care și-au dat viața pentru ca noi să ne putem numi români. „Pentru noi, tradiția este viață. Încerc să-i învăț pe copii să descopere valorile autentice şi să le trăiască, să le transmită, să le pună în lumină”, a spus profesorul Vasile Schipor. Deși scopul grupului pare din ce în ce mai greu de atins din cauza piedicilor puse de societatea zilelor noastre, membrii se înarmează cu sabia tradiției străbune și cu scutul virtuților creștin-ortodoxe și doar astfel reușesc să înfrunte, asemeni soldaților Măriei Sale, Ștefan cel Mare și Sfânt, tentațiile cotidiene de abandonare a trecutului și a culturii noastre valoroase. Tinerii își doresc prin acestea să devină vrednice modele de urmat pentru alți tineri și nu numai, totodată reprezentând cu dragoste și mândrie numele localității Vicovu de Sus. „Grupul este un adevărat promotor al adevăratelor valori, el nu poate fi povestit, ci trebuie văzut prin ochii acestor tineri”, a adăugat coordonatorul Grupului vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni”. (…)

În acești 13 ani de existență, grupul a avut numeroase activități în țară (concerte la Ateneul Român, la Patriarhia Română, la TVR, la Parlamentul României şi la Catedrala Mitropolitană din Iaşi), dar și în diaspora (Italia, Austria, Bucovina de Nord, Moldova şi Germania), emoțiile românilor de peste graniță fiind întotdeauna intens potențate de dorul uriaș de casă. De asemenea, grupul are o deosebită colaborare cu TRINITAS TV, cu TVR dar şi cu televiziunile locale din Suceava, fapt ce a ajutat enorm la promovarea în mass-media. Colaborările cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor dovedesc aprecierea regională dobândită cu multă muncă și implicare de către întregul colectiv.

Iată și câteva declarații de suflet ale membrilor Grupului artistic din Vicovu de Sus:

Alina Nicoleta Burciu:

Trebuie să mărturisesc că intrarea mea în cadrul acestei familii a fost mâna Lui Dumnezeu care m-a tras cu iubire si siguranță pe drumul cel mai bun. Știți cum se spune “Familia este vesta de salvare în marea zbuciumată a vieții.” – J. K. Rowling, iar eu pot să confirm acum, mai sigură ca oricând, acest lucru. Grupul vocal-tradițional “Ai lui Ștefan noi oșteni” este pentru mine cea mai frumoasa definiție a familiei. Aici am simțit o mulțime de emoții, sentimente și trăiri cărora îmi vine foarte greu să le dau formă prin cuvinte. Aici am plâns prima dată de mila celor plecați cu dor și durere în suflete, peste hotare. Aici l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu și nu în ultimul rând, aici am legat conexiuni de suflet, pe viață, cu oamenii plini de iubire pentru Dumnezeu și de drag pentru tradiție și popor! Aici domnul profesor Vasile Schipor, modelul, sprijinul și îndrumătorul nostru, ne-a învățat ce înseamnă răbdarea și perseverență, iertarea și iubirea. Totodată dumnealui ne-a învățat și că dăruirea înseamnă mângâiere, realizare, fericire, credință, lumină și speranță.

  Familia oștenilor te șlefuiește ca om, te completează și te ajută să înțelegi sacrificiile făcute pentru noi cu multă durere, dragoste și credință de către curajoșii noștri străbuni și să înțelegi versurile aduse în omagiu oamenilor căzuți pe pământul îndurerat pentru ca „Cel mai important act filantropic este de a-i vorbi de bine pe semenii noștri.” după cum spune Maica Gavrilia Papaiannis. În cadrul acestei familii am primit încredere și am renăscut. Prin oamenii frumoși, prin virtuțile noastre și prin legătura strânsă cu Dumnezeu am aflat ce înseamnă cu adevărat să trăiește. Totodată mi-am înțeles datoria de “soră mai mare” și datorie tânărului ortodox-creștin.

   Voi fi pe veci recunoscătoare acestui grup pentru că mi-a fost familie, casă, sprijin si loc de liniște și pentru că mi-a dăruit puterea de putea spune: “Sunt tânăr și-aș vrea să înving tot ce-i moarte/Să-nvăț să iubesc, să mă bucur, să zbor./Se aude în mine o chemare, o șoaptă: /„Ești născut să devii… nemuritor!“

 

Maria Maloș:

 Grupul vocal-tradițional “Ai lui Ștefan, noi oșteni” reprezintă pentru fiecare dintre noi, membrii acestuia, familia în mijlocul căreia am ales să creștem și să ne desfășurăm viața. Familia, cu sensul său propriu de bază, este grupul social în sânul căruia omul se naște, descoperă lumea și își începe viața. Pentru mine acest grup se simte întru-totul ca o familie, deoarece, în mod profund și duhovnicesc, în cadrul lui am primit Viață din nou, renăscând și înțelegând cu adevărat ceea ce înseamnă a trăi. Aici, avându-l în spate, punct de sprijin, putere și model, pe domnul profesor Vasile Schipor, de-a dreapta și de-a stânga mea aflându-se tineri plini de iubire pentru frumos și înainte oameni ale căror suflete primesc valorile însuflețite de noi prin cânt, poezie și port, la fel ca într-o familie, am descoperit Lumea, găsind “„Ceea ce pentru oamenii trupeşti este soarele”, iar “pentru cei duhovniceşti este Dumnezeu”.(Sf. Grigore Teologul). Astfel, grupul a devenit pentru noi, în cel mai real și sincer mod, “familia oștenilor”, aflată sub pecetea și paza Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, familie în care am reușit să înțelegem viața trăită datorită, pentru și alături de Dumnezeu și de Biserică.

 Arborele genealogic al familiei noastre își întinde rădăcinile adânc în istorie și ajunge până la românii veacurilor trecute, ale căror dăruire față de țara, dragoste curată față de Domnul și iubire față de aproape le prăznuim și   încercăm să le păstrăm vii în conștiința fiecărui român, prin activitatea noastră.

Maria Bodale:

În mijlocul acestei familii am dobândit cele mai frumoase amintiri, trăiri şi experiențe. Ceea ce sunt astăzi, se datorează atât acestui grup, cât și profesorului Vasile Schipor. Toate trăirile și-au pus amprenta în șlefuirea și formarea mea ca om. Acum mă uit în urmă și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a rânduit să fiu în sânul acestei familii. Emoțiile de la fiecare prestație a noastră nu se vor uita niciodată, deoarece fiecare loc are povestea și lecția sa de dăruit. Am învățat că oamenii simpli pot dărui și sensibiliza mai mult decât ar crede și că noi toți suntem creionul din mâna lui Dumnezeu, cu care așterne în cartea sufletului fiecărui om care ne ascultă cântând, bucurie, dragoste şi emoție. Am trecut împreună prin momente frumoase și încercări, dar cel mai important este că am rămas uniţi indiferent de situație, acest lucru fiind cea mai bună și frumoasă definiție a cuvântului «familie». Am învățat să dăruim, cei mai mari celor mici, ca de la un frate mai mare, la un frate mai mic, pentru a lăsa moștenire ceva ce, până la urmă, a fost primit de către fiecare dintre noi la un moment dat. Un an mă desparte de plecarea mea din acest grup, dar cu sufletul voi rămâne veșnic. Totodată nădăjduiesc în continuare să-mi îndeplinesc datoria așa cum se cuvine, ca soră mai mare, și să plec cu inima împăcată, conștientizând că în urma mea vor rămâne tineri de valoare care vor dărui la rândul lor poate mai mult decât am reușit eu să dăruiesc și care veșnic vor fi cu gândul la Hristos. (Maria Bodale)

Ioana Puha:

Când mă gândesc la familia oștenilor mă încearcă un amalgam de gânduri și de sentimente cărora, oricât de mult m-aș strădui să le dau formă prin cuvinte, ar fi în zadar. De ce? Pentru că nu poți defini în cuvinte un loc în care trăiești cele mai frumoase și complexe experiențe din viața ta, nu poți descrie fericirea și împlinirea pe care o trăiești ca membru al acestui grup care ușor, ușor devine parte din tine, te completează și zilnic te formează și te perfecționează ca ființă. Nu poți defini cuvântul «acasă» și mai mult decât atât, nu poți descrie în cuvinte ce simți când te gândești la familie. Grupul vocal-tradițional a devenit pentru mine o adevărată familie, un mediu în care am crescut spiritual, m-am format și mă formez zilnic, un loc în care am clădit cele mai frumoase prietenii și m-am înconjurat de oameni simpli, dar valoroși. În mijlocul familiei oștenilor m-am format, mi-am clădit principiile și valorile după care îmi ghidez existența, am plâns, am râs, am trăit intens, am învățat ce înseamnă să faci cu adevărat parte dintr-un întreg. Avându-L pe Dumnezeu în inimă și-n gând nimic nu pare imposibil. Am învățat aici cum e să împărtășești cu cineva cele mai frumoase, emoționante și puternice trăiri, am învățat că împreună suntem capabili să sensibilizăm și să transmitem prin cânt, prin vorbă, prin simplitate mai mult decât credem, că putem oferi o fărâmă de «acasă» celor aflați departe, am redescoperit o nouă definiție a cuvântului «unitate» și am învățat că noi, oamenii, suntem cel mai frumos mod prin care Dumnezeu schimbă viețile altora. Nu voi uita niciodată emoția, fericirea, împlinirea pe care am trăit-o în cadrul grupului, nu voi uita trăirile intense pe care le-am simțit aici, nu voi uita emoțiile din spatele fiecărei prestații și fără doar și poate nu voi uita experiențele și provocările peste care am trecut împreună, ca o familie. Aceste provocări ne-au unit și mai mult și ne-au învățat că nimic nu poate să doboare ceea ce este făcut cu credință, cu devotare și cu dragoste pentru Dumnezeu. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și am învățat aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit bucuria de a face parte din acest mic univers salvator în mijlocul căruia m-am format și am devenit cu adevărat eu.

Dorim succes în continuare în tot ceea își propune să facă Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din V|icovu de Sus, întru poromovarea tradițiilor și a credinței strămoșești, peste tot pe unde va ajunge de acum încolo!

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *