Anunț al Spitalul Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava privind solicitări înscrisuri, taxe pentru documente solicitate la cerere

Începând cu data de 12.11.2020, toate solicitările privind eliberarea inscrisurilor (referate, certificate medicale, adeverințe, copii scrisori medicale, etc.) vor fi comunicate la adresa de e-mail: secretariat@spjsv.ro 

Taxa pentru documentele solicitate la cerere, copie documente, certificate medicale, referate pentru comisia de experiză a capacității de muncă in valoare de 10 lei respectiv de 70 lei, pentru secția Neurologie, se va achita in contul unității sanitare, respectiv: RO23TREZ59121F330800XXXX

Documentele medicale pentru încadrarea în grad de handicap, se vor elibera doar în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie, a copiei  CI/BI,  solicitare urmând a se face exclusiv la adresa de  e-mail secretariat@spjsv.ro;

În  cazul în care documentele mai sus precizate nu vor fi comunicate () ,  consultația va fi considerată drept consultație la cerere urmând a se încasa de la pacient atât contravaloarea consultației cât și a referatului, la tarifele aprobate de Consiliul Județean Suceava.

Formularele necesare eliberării documentelor medicale  menționate se vor accesa de pe site – ul spitalului, respectiv:          spitaluljudeteansuceava.ro/pacienti-2/formulare și vor fi trimise împreună cu dovada achitării contravalorii pe adresa: secretariat@spjsv.ro.

În cerere se va specifica scopul pentru care s-a solicitat referatul, respectiv comisia de handicap sau comisia de expertiză a capacității de muncă.

MANAGER INTERIMAR, Dr.Alexandru Calancea

 

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *