ANUNȚ DGASPC Suceava: biletele de călătorie pentru transport interurban acordate persoanelor încadrate în grad de handicap (accentuat sau grav), se vor elibera începând cu data de 22.02.2021

Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului a judeţului Suceava anunță ă că biletele de călătorie pentru transport interurban acordate persoanelor încadrate în grad de handicap (accentuat sau grav), se vor  elibera începând cu data de 22.02.2021, la sediul DGASPC Suceava, de către compartimentul de specialitate.

Persoanele cu  dizabilități, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin Cererea pentru exprimarea opțiunii depusă prin mijloace electronice (e-mail: office@dpcsv.ro) sau la sediul DGASPC Suceava, transmite directorul general al DGASPC, Georgeta Nadia Crețuleac.

Etapele care trebuie parcurse:

  1.  Completarea cererii prin care optați pentru bilete de transport interurban sau pentru decontare carburant.
  2. Persoanele cu dizabilități, asistenții personali sau persoanele împuternicite care optează pentru transport interurban, se vor prezenta personal la DGASPC Suceava cu: vechea legitimație (cei care o au deja), poză tip buletin recentă și copie carte identitate.
  3. Cererea pentru decontarea carburatului se depune la sediul instituției sau se transmite prin poștă, în termen de maxim 60 zile de la efectuarea călătoriei, împreună cu documentele aferente (bonul/bonurile fiscale de carburant în original datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, copie de pe documentele de identitate, copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap și o copie a extrasului de cont – pe numele solicitantului sau a părintelui, tutorelui sau persoana care se ocupă de îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii).

În cazul în care optați pentru transmiterea prin poștă, se recomandă transmiterea documentele cu confirmare de primire și vă rugăm să completați la destinatar:  DGASPC Suceava, b-dul George Enescu, nr.16, cod 720231.

DGASPC Suceava decontează carburantul către persoanele îndreptățite în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

Atenție: Bonul fiscal de carburant va fi din ziua călătoriei sau cu câteva zile anterior efectuării călătoriei (începând cu anul 2021), nu după data efectuării călătoriei!

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.