APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor, proiect european de 2,7 milioane de lei finalizat la Primăria Suceava

Astăzi la sediul Primăriei municiului Suceava a avut loc conferința de finalizare a proiectului APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava   –   Cod SIPOCA 626 / Cod MySmis2014: 128093.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, Gabriela Potorac, șef serviciu prelucrare automată a datelor și Dan Dura, șef Serviciu Integrare Europeana si strategii de dezvoltare au oferit detalii referitoare la  proiectul realizat cu fonduri europene.

Astfel,  municipiul Suceava, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 24.07.2019 – 24.07.2021  proiectul cu  titlul ”APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava”, cod SIPOCA 626/MySMIS2014 128093. Proiectul a fost co-finanțat  în cadrul POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă) 2014-2020.

Scopul proiectului a fost:

-consolidarea capacității Primăriei Municipiului Suceava de a asigura servicii publice de calitate și accesibile cetățenilor;

-crearea unei administrații publice orientată spre beneficiarii de servicii publice prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Prin implementarea proiectului au fost obţinute următoarele rezultate finale:

 -Un portal web pentru servicii electronice gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Suceava, ce va fi disponibil la adresa   eportal.primariasv.ro.

-Modernizarea site-ului web al institutiei: www.primariasv.ro

-Crearea unei arhive electronice care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate exclusiv de Primărie (au fost scanate un numar de aproximativ 1.640.000 pagini);

-Elaborarea unui Plan pentru atragerea utilizatorilor în utilizarea cu precădere a serviciilor online oferite de Primărie;

-Instruirea  personalului din Primăria Municipiului Suceava în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate;  81 de funcționari au obținut certificate de participare la activitățile de instruire desfășurate în cadrul proiectului.

Documente supuse fluxurilor digitale prin intermediul aplicatiei eportal.primariasv.ro:

-Certificat de Nomenclatură stradală și adresă8

-Autorizație specială de  transport

-Acord prealabil priv. amplasarea și autorizarea executării construcțiilor sau instalațiilor în zona drumului public

-Aviz pt execuția lucrărilor de săpătură în zona drumurilor  publice în vederea amplasării branșamentelor tehnico-edilitare

-Certificat de Urbanism

-Autorizație transport persoane în regim de taxi

-Autorizație taxi

-Autorizație pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii+Aviz pentru programul de funcționare

-Autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică

-Certificat de atestare fiscală persoane juridice

-Certificat de atestare fiscală persoane fizice

-Sesizări online harta incidentelor – Biroul energetic și de utilități publice

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.777.418 lei, din care  2.360.805,30 lei ajutor financiar nerambursabil asigurat de Uniunea Europeană (85%); 361.064,38 lei ajutor financiar nerambursabil din bugetul național (13%); 55.548,32 contribuție proprie a beneficiarului (2%).

Please follow and like us:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *