Cardul național de asigurări sociale de sănătate, reînnoire, valabilitate, duplicate – informaţii transmise de dr. Claudiu Cobuz președintele director general al CAS Suceava

Din cele peste 420.000 de carduri naționale de asigurări de sănătate tipărite pentru persoanele asigurate din județul Suceava, până la finele trimestrului I 2019 au fost returnate de către operatorul de servicii poștale instituției noastre un număr de 24.077 carduri naționale, care nu au putut fi înmânate beneficiarilor.

Din aceste carduri naționale returnate de operatorul poștal la sediul CAS Suceava, până la 31.03.2019, instituția noastră a distribuit un număr de 15.225 carduri naționale persoanelor asigurate care le-au solicitat.

În primul trimestru al anului 2019 au fost eliberate 970 adeverințe de înlocuire a cardului național, pentru asigurații care au pierdut/deteriorat cardul şi 810 adeverințe înlocuitoare pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință acest card. De asemenea, în același interval instituția noastră a eliberat 3.087 adeverințe care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul național.

„Reamintim persoanelor asigurate, precum şi furnizorilor de servicii medicale şi medicamente ca valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită de la 5 la 7 ani” transmite președintele director general al CAS Suceava, dr. Claudiu Cobuz.

Acest lucru înseamnă că asigurații pot folosi la toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate cardurile de sănătate încă doi ani după data înscrisă pe suprafața documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate către asigurați.

De exemplu, toate cardurile care au înscrisă data de expirare 31.01.2019 vor fi valabile până la 31.01.2021. Aceasta înseamnă că deținătorul de card nu are nevoie de adeverință sau de alte modalități de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Totodată, reamintim că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului național de sănătate fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.

Persoanele asigurate care au pierdut/deteriorat cardul național de asigurări de sănătate pot face dovada calității de asigurat, cu o adeverința emisă de CAS Suceava, cu valabilitate de 60 de zile, până la primirea cardului duplicat. Eliberarea cardului duplicat, în caz de pierdere / furt / 

deteriorare / modificarea datelor personale (nume), se face în baza copiei după actul de identitate şi a cererii tip (care poate fi vizualizată şi pe site-ul CAS Suceava www.cassv.ro, secțiunea Informații pentru asigurați – Formulare asigurați). Contravaloarea producerii şi distribuirii cardului duplicat, în cuantum de 15,26 lei (inclusiv TVA), este suportată de asigurați şi se poate achita in contul CAS Suceava sau la casieria instituției noastre.

Persoanele asigurate care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință  cardul național de asigurări de sănătate pot face dovada calității de asigurat cu o adeverință eliberată de CAS Suceava, cu o valabilitate de 3 luni. Documentele necesare obținerii acestei adeverințe sunt: copie după actul de identitate şi cerere tip (care poate fi vizualizata si pe site-ul CAS Suceava www.cassv.ro, secțiunea Informații pentru asigurați – Formulare asigurați). Cardul național al persoanei asigurate care solicita o astfel de adeverință trebuie sa fie depus la CAS Suceava.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *