Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite propuneri pentru Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Suceava, pentru perioada 2018-2022

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava supune dezbaterii publice Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Suceava pentru perioada 2018-2022. Varianta inițială a acestui plan se află pe site-ul instituției http://apmsv.anpm.ro, la secțiunea Dezvoltare Durabilă – Planificare de mediu.
Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) reprezintă un instrument de implementare a politicilor de mediu la nivel judeţean pe termen scurt, mediu şi lung necesar pentru soluţionarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.
Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Suceava este la a 3-a revizie. Acesta a fost realizat pentru prima dată în anul 2004 când a fost și aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Suceava, a fost revizuit în anii 2008 și 2014, urmând revizuirea din acest an. Edițiile PLAM din 2008 și 2014 nu au mai fost aprobate de Consiliul Județean Suceava, deoarece s-a considerat că PLAM-ul cuprinde acțiuni ale unor entități/instituții care nu sunt în subordinea acestuia și nu își poate asuma realizarea unor acțiuni sau finanțarea unor proiecte, iar legislația actuală nu reglementează clar această activitate de asumare de către consiliile județene a acestor planuri locale de acțiune pentru mediu.
Procesul de planificare de mediu cuprinde patru etape: etapa I – de organizare, etapa a II-a – profilul de mediu, etapa a III-a – programul de acțiune și etapa a IV-a – monitorizare, analiza și evaluarea rezultatelor urmată de actualizare/revizuire reluându-se etapele.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării, la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *