Colegiul liderilor organizațiilor județene din Federația Sindicatelor din Educație ,, Spiru Haret”

Traian Pădureț, președinte Uniunii Județene a Sidicatelor ”Pro Educația” Suceava, a transmis un comunicat de presă pe care îl prezentăm în cele ce urmează.

 In data de 14.02.2019 a avut loc Colegiul liderilor organizațiilor județene din Federația Sindicatelor din Educație ,, Spiru Haret” – federație la care suntem afiliați.

     Întâlnirea a debutat cu pichetarea MEN de către un număr de 60 profesori de educația fizică, toți fiind din sindicate afiliate federației noastre, protestul având drept scop  blocarea intenției MEN de a emite un ordin prin care orele de educația fizică de la clasele pregătitoare, clasa I și clasa a II a urmau să treacă în norma didactică a învățătorilor sub denumirea de ,, Joc și mișcare”.

În urma discuțiilor avute la MEN, proiectul de ordin a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, urmând a fi discutat  într-o comisie tehnică cu reprezentanții celor două federații.

D-na Andronescu a precizat că nu știa de conținutul acestui proiect de ordin și că inițiativa a aparținut Institutului de Științe ale Educației – cei care se ocupă de programe, planuri cadru.

     După încheierea pichetării și a întâlnirii cu reprezentanții profesorilor de educația fizică și ai conducerii federației noastre, d-na Andronescu a participat  la ședința Colegiului liderilor.

     Președintele federației a acuzat  că se minte în ceea ce privește necunoașterea proiectului de ordin privind orele de educația fizică, deoarece  urma  Comisia de Dialog Social de la nivelul MEN. În această comisie urma să se solicite acordul/dezacordul participanților – acesta fiind consultativ. Cu avizul pozitiv / negativ al Comisiei de Dialog Social – MEN avea cale liberă pentru emiterea unui OMEN. Președintele federației – Marius Nistor a solicitat organizarea unei dezbateri cu participarea reprezentanților federațiilor sindicale și ai părinților și abia după această dezbatere să se organizeze Comisia de Dialog Social. A fost solicitată această procedură pentru toate inițiativele MEN.

Președintele federației a acuzat MEN că dorește această schimbare doar pentru a face economii, intenția fiind de a muta orele în norma obligatorie a învățătorilor – fără a fi plătite orele respective.

      În ordine alfabetică, toți reprezentanții organizațiilor județene au supus dezbaterii sesizările primite din teritoriu, cele mai multe dintre ele fiind probleme comune.

  Discuțiile purtate în ședința s-au referit la :

– plata sentințelor judecătorești;

– plata colegilor care au participat la examenele naționale;

– numărul mare de elevi de la clase;

– calcularea sporurilor la salariul în plată;

– acordarea sporului pentru condiții de muncă deosebite;

– schimbările dese din programul de salarizare EDUSAL;

– plafonarea salariilor personalului auxiliar – contabili și secretare concomitent cu mărirea volumului de muncă;

– problema concediilor de odihnă – obligația de a lua concediu în toate zilele de vacanță;

– problema concediilor de odihnă pentru persoanele cu funcții de conducere;

– nedecontarea navetei pentru directori din mediul rural pe perioada vacanțelor școlare când sunt în activitate;

– problema neacordării sporului de uzură neuropsihică – 10 % – pentru personalul de conducere, cei din CCD și CJRAE și pentru personalul didactic auxiliar;

– degrevarea totală a directorilor;

– cadre didactice cu aceeași vechime, grade au salarii mai mari ca directorii !

– problema concediilor de odihnă pentru personalul din cluburi sportive școlare și cluburile copiilor;

– spor de condiții de muncă deosebite pentru personalul nedidactic;

– problema expirării CCM la nivel național – 28 februarie !

– nesiguranța personalului din învățământ din cauza posibilelor restructurări;

– plata cu ora pentru activitățile din ,,Școala altfel”

– posibilitatea pensionării femeilor la 65 ani fără a se ține cont că sunt cadre didactice care au note peste nota 7 la titularizare și nu au posturi;

– problema elevilor care au scutiri pentru orele de educația fizică – cca. 36% la nivel național !!

– emiterea de urgență unui OMEN privind acordarea voucherelor de vacanță mai repede ca anul trecut;

– problema aplicării / neaplicării noilor planuri cadru pentru învățământul special;

– problema prevederii din HG 564/2017 cu nealocarea alocației de hrană pentru sâmbăta și duminica pentru elevii din învățământul special care au distanța dintre domiciliu și școală mai mare de 50 km;

– problema alocării sumelor pentru rechizite, haine către părinții elevilor din învățământul special fără o condiționare / justificare a folosirii sumelor respective;

– problema infirmierelor și asistentelor medicale din învățământul special cu/din programul EDUSAL – personal didactic auxiliar sau personal nedidactic ?!

– problema bucătăreselor care sunt considerate personal necalificat;

– neinvitarea liderilor de sindicat din școli la CA și Comisii Paritare;

– viitorul învățătorului de la clasele I-IV din învățământul special;

– încadrarea stagiilor de practică la disciplinele tehnice în cele 35 săptămâni;

– organizarea examenului de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe senzoriale sub formă de teste grilă;

– calendarul examenelor pentru finalizarea studiilor  elevilor din învățământul special profesional imediat la finalizarea cursurilor;

– reintroducerea trimestrelor în structura anului școlar și nu prelungirea excesivă a semestrului II;

      În cadrul Colegiului liderilor s-a hotărât continuarea demersurilor pentru rezolvarea problemelor sesizate din teritoriu.

     S-a hotărât organizarea unei întâlniri între reprezentanții secretarelor și contabililor cu reprezentanți din MEN, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și SIVECO în data de 25 februarie 2019. Organizațiile județene afiliate la federație sunt invitate să participe cu o delegație formată din președintele organizației, un contabil și o secretară. U.J.S.  ,,Pro –Educația” Suceava va  participa la această întâlnire în formulă completă.

    S-a hotărât organizarea unei întâlniri între reprezentanți din învățământul special și reprezentanți MEN.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *