Condiții pentru suceveni pentru obținerea de scutiri la plata majorărilor și penalităților aferente obligațiilor fiscale, anunțate de viceprimarul Lucian Harșovschi

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi a anunțat că Primăria municipiului Suceava vine în sprijinul contribuabililor în scopul achitării obligațiilor de plată restante. În acest sens se acordă persoanelor fizice și juridice facilități fiscale pentru a stimula încasările înregistrate la bugetul local, acțiune ce va contribui, printre altele și la susținerea proiectelor aflate în proces de derulare și totodată a investițiilor în dezvoltarea orașului nostru.
Pentru a beneficia de această scutire, contribuabilii trebuie:
• să depună până pe data de 15 decembrie 2019 o cerere, iar în cazul persoanelor juridice, cererea va fi însoțită obligatoriu de balanța de verificare analitică din luna precedentă depunerii;
• să achite pâna în 15 decembrie anul acesta principalele obligații fiscale restante la 31 decembrie 2018;
• să achite toate obligațiile de plată restante aferente anului 2019.
Sunt de încasat creanțe în sumă de aproximativ 60 milioane de lei din care debitele reprezintă – 43 milioane de lei (70%) iar majorările de întârziere 17 milioane de lei, (30%).

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *