Consiliul Superior al Magistraturii a plasat Tribunalul Suceava în gradul de performanță ”eficient”. Bilanțul instanței sucevene pentru anul 2022

Judecătorul Cătălin Brânză, președinte al Tribunalului Suceava a transmis un comunicat în care prezintă în sinteză statistica activității instanței pe care o conduce – raportul de activitate pentru anul 2022.

Astfel, în anul 2022, Tribunalul Suceava a avut de soluționat un număr total de 13488 cauze, din care 4305 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârșitul anului 2021, la care s-a adăugat un număr de 9183 dosare înregistrate pe parcursul anului, ceea ce plasează Tribunalul Suceava pe locul 17 în ierarhia naţională a tribunalelor, după acest criteriu. S-a înregistrat o scădere a volumului total de activitate în anul 2022 cu 11,14% față de anul 2021.

În ceea ce privește activitatea la nivelul Tribunalului Suceava, în anul 2022, numărul dosarelor nou intrate a fost de 9183 de dosare, care s-au adăugat la stocul de dosare de 4305 dosare, rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2021.

Pe materii și stadii procesuale, secţia penală a avut de soluţionat un număr de 1734 de dosare de fond, 756 de dosare în contestaţie şi 2 dosare de recurs; secţia I civilă a avut de soluţionat un număr de 2831 de dosare de fond, 2129 de dosare în apel şi 175 de dosare în recurs; secţia a II-a civilă a avut de soluţionat un număr de 460 de dosare de fond în materia „litigii cu profesionişti”, 820 de dosare de fond în materia „faliment”, 1350 de dosare în apel în materia „litigii cu profesionişti”, 2 apeluri în materia „civil”, 1 dosar în apel în materia „insolvenţei persoanei fizice” şi 74 de dosare în recurs în materia „litigii cu profesionişti”; secţia de contencios administrativ şi fiscal a avut de soluţionat un număr de 1365 de dosare în primă instanţă, 1744 de dosare în apel şi 41 de dosare în recurs.

La nivelul Tribunalului Suceava, încărcătura pe schemă a fost de 535 de dosare pe judecător, ceea ce plasează Tribunalul Suceava pe locul 26 în ierarhia naţională a tribunalelor, din perspectiva acestui criteriu.

În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2022 la Tribunalul Suceava (36,3 posturi ocupate din cele 45 de posturi prevăzute în schemă), instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 663 de dosare pe judecător, ceea ce plasează Tribunalul Suceava pe locul 35 în ierarhia naţională a tribunalelor, din perspectiva acestui criteriu.

Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență, aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, au plasat Tribunalul Suceava în gradul de performanță ”eficient”.

La indicatorul durata medie de soluționare a fost atins gradul „foarte eficient”, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 2 luni în materie penală și de 6,7 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 92,4% dosare.

Raportul de activitate pentru anul 2022 al Tribunalului Suceava poate fi consultat on-line, pe portalul Tribunalului Suceava, http://portal.just.ro/86/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=86.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other