Comunicate de presaSocial

”Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani”, proiect al Asociației „Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina”

Asociația „Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” a găzduit luni, 24 Iulie 2023, ora 10:00, la sediul organizației, din strada Zamca, nr. 17, municipiul Suceava,  un eveniment important pentru comunitatea comunei Stulpicani: dezbaterea proiectului ”Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani” și încheierea unor Parteneriate cu institutii publice locale, județene, regionale, parteneri sociali, ONG-uri, agenți economici  prin intermediul cărora aceștia și cetățenii vor fi integrați în mecanismul de consultare și participare în procesele decizionale care vizează dezvoltarea locală. Parteneriatele realizate vor contribui la creșterea calității procesului decizional și a politicilor publice adoptate în Comunitatea STULPICANI.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, ai principalelor instituții publice din județ, precum și reprezentanți ai unor ONG-uri de pe raza județului Suceava.

De asemenea, marți, 25 Iulie 2023, ora 10:00, în comuna Stulpicani, la Sala de festivități, are loc o întâlnire a partenerilor din proiect cu beneficiarii acestuia si reprezentanții Primăriei comunei Stulpicani, coordonați de primarul Vasile Zamcu, unde se va prezenta platforma online realizată în cadrul proiectului, care va ajuta la creșterea legitimității și eficienței proceselor de consultare civică în procesele de dezvoltare viitoare, se vor prezenta rezultatele proiectului, dar va avea loc și festivitatea de închidere a proiectului.

Proiectul a fost implementat în cadrul cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul  ”Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani” a fost implementat de Asociația ”Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” în parteneriat cu Asociația „PREGO”.

În perioada de implementare, au fost organizate cursuri de formare  pe componenta Dezvoltare Locală – Comuna Stulpicani, în cadrul proiectului ”Construim împreună viitorul Comunei Stulpicani”. La cursuri au participat peste 40 persoane din Comunitatea Stulpicani, în frunte cu edilul localității Vasile Zamcu, cadre didactice și directori ai unităților de învățământ din comună, asistenți medicali, fermieri, studenți, preoți, reprezentanți ai Ocolului Silvic Stulpicani și, nu în ultimul rând, tineri antreprenori din comună. În același timp, au avut loc sesiuni de informare si consiliere pentru atragerea de fonduri in vederea dezvoltarii Comunei Stulpicani, dar și înscrierea pe platforma online creată pentru informarea si consultarea cetățenilor din comunitate privind proiectele și deciziile luate de Consiliul Local și Primăria comunei Stulpicani.

Scopul proiectului/obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității administrației publice locale din comuna Stulpicani prin introducerea unor standarde comune care asigură optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

Obiectivul general al proiectului: realizarea unui mecanism de facilitare a consultării și participării cetățenilor în procesele decizionale care vizează dezvoltarea locală contribuind astfel la creșterea calității actului administrativ în sensul în care se procedează la realizarea de politici publice bazate pe evidențe și pe implicarea cetățenilor.

Rezultatele așteptate / finale în urma implementării proiectului :

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin:

  • Realizarea a 5 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor
  • 40 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare
  • Stabilirea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetățenilor în procesul decizional.

Valoare totală a proiectului: 424.859 ron

Valoare cofinanțare UE: 416.361,82 ron

Contribuția solicitantului: 8.497,18 ron

Data începerii proiectului: 02.08.2022

Data finalizării proiectului: 01.08.2023

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA, adresa Municipiul Suceava, Str. Zamca  nr. 17, Județul Suceava, cod postal 720214, pagina web: www.bucovinainstitute.org, telefon 0230.524.128, email: office@bucovinainstitute.org și Asociația PREGO, adresa Bd. Ficusului nr.1, Bl. XX/5, Ap. 11, Sector 1, București, www.asociatiaprego.ro, telefon 0744.440.222, email asociatiaprego@gmail.com , România.

Persoane de contact: Vasile-Petru  Gafiuc și Raluca Răileanu

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *