Cum funcționează relațiile cu Casa de Asigurări de Sănătate ale medicilor, furnizorilor și unităților spitalicești în perioada situației de urgență. Consultațiile la distanță se decontează în limita a 8 consultații pe oră

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Victor Cristi Belorțu a anunțat că a fost prelungit termenul de valabilitate a prevederilor Contractului-cadru și a Normelor de aplicare a acestuia, pana la încetarea stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020. Prin urmare au fost prelungite contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, iar bugetul alocat pentru luna aprilie este în valoare de 37,7 milioane de lei. Suma este alocată pentru servicii medicale, medicamente, servicii medicale spitalicești, dispozitive medicale, analize de laborator și imagistică medicală, pentru luna aprilie.

Au fost incluse noi prevederi în actele normative referitor la asigurarea accesului la servicii medicale și medicamente pe perioada instituirii stării de urgență.

Pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda și consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră. De asemenea, în vederea asigurării managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgență pacienții beneficiază de consultații, inclusiv la distanță, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și in registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii de familie pot emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care pana acum erau prescrise de către medicii specialiști.

În vederea eliberării prescripțiilor medicale electronice emise ca urmare a unei consultații la distanță atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronica sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Pentru spitale sumele decontate de CAS pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, pentru secţiile/ compartimentele de acuţi, se realizează la nivelul valorii de contract sau, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, CAS va deconta la nivelul serviciilor realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

Actele normative menționate sunt postate pe site-ul CAS Suceava: www.cassv.ro.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *