Actualitate

Cum justifică Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, trimiterea în judecată a fetiței de 9 ani, restantă la plata asigurărilor de sănătate

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, prin șeful acesteia, președinte-director general Viorel Cristi Bleorțu, a făcut public un comunicat de presă privitor la materialele apărute în mass-media cu referire la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, privind procesul intentat de această structură publică unei fetițe de 9 ani.

Fără a interveni în vreun fel, transcriem punctul de vedere al CAS Suceava:
”În data de 12.09.2012 persoana asigurată s-a prezentat la laboratorul de analize medicale, în contract cu CAS Suceava, la care a efectuat analizele prescrise de către medicul de familie, analize decontate ulterior de instituția noastră.

La data prezentării, aparținătorul persoanei asigurate a declarat, sub semnătura proprie, că în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, adică de la data eliberării acestuia și până la data prezentării la laborator, pacienta nu a fost internată în spital.
Din verificările efectuate de instituția noastră s-a constatat faptul că persoana asigurată a fost internată în spital în perioada de valabilitate a biletului.

Prin urmare declarația aparținătorului că persoana asigurată nu a fost internată în perioada respectivă nu coincide cu realitatea. S-a creat astfel un prejudiciu la FNUASS care, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, trebuie recuperat de la asigurat: ,,În situaţia în care casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat” (Ordinul MS/CNAS nr.1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale pentru anii 2011-2012).
Prevederea respectivă a fost introdusă în legislație tocmai pentru a evita situațiile în care asiguratul efectuează aceleași analize decontate din fonduri publice de două ori: o dată în spital și a doua oară în ambulatoriu.

CAS Suceava a emis două notificări, prima în data de 08.11.2012 și a doua, în data de 03.04.2018, în urma cărora aparținătorul nu a achitat contravaloarea investigațiilor medicale, pasul următor la care a recurs instituția noastră fiind acțiunea în instanță.
Conform procedurii juridice în vigoare, cererea introductiva se indreaptă impotriva beneficiarului direct de servicii medicale, urmând ca în procedura regularizării cererii de chemare în judecată părinții, ca parte responsabilă, să se substituie în drepturi și în obligații minorului. În acest context, considerăm drept incorecte și tendențioase afirmatiile conform cărora casa de asigurari ar pretinde sume de bani de la minori.”

Acesta este conținutul comunicatului de presă semnat de președintele – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, economist Victor Cristi Bleorțu.

Nefiind noi, cei de la ”Suceava-smartpress”, cei care au semnalat mai întâi această nefastă aplicare a unor legi prost făcute de către niște funcționari plătiți din banii publici, cum sunt cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate – CAS Suceava, putem doar să constatăm că nu există nicio milă pentru o mamă care a căutat, acum șase ani, să salveze prin toate mijloacele de care a fost ea în stare, viața copilului său și nici pentru acesta din urmă, fiindcă așa spun articolele din lege, care trebuie aplicate fără subiectivism, tuturor cetățenilor patriei, de la cel cu țâța-n gură, până la cel cu barba sură, fiindcă legea trebuie să primeze, chiar dacă lumea se prăbușește. Inclusiv moral.

Avem certitudinea că cineva, dar nu din sectorul public, va plăti datoria fetiței acum de 9 ani, trimisă în judecată de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, pentru ca președintele – director general al acestei unități publice să poată dormi liniștit. Asta dacă nu cumva se va gândi chiar el să se scotocească prin buzunare ori îi va determina pe juriștii CAS Suceava să scoată din bancă suma insignifiantă necesară pentru a stinge acest conflict juridic creat de sistemul public românesc, total insensibil la necazurile celor săraci dar cu multă deferență către cei cu dare de mână.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *