Cumularea pensiei cu salariul provenit de la autorităţile şi instituţiile publice va fi interzisă

Conform unui proiect de lege transmis spre avizare, postat pe pagina Consiliului Economic şi Social, cumularea pensiei cu un salariul de la stat nu va mai fi posibilă.
În expunerea de motive a proiectului se arată că: prezentul proiect de lege propune interzicerea cumulului pensiei şi a veniturilor salariale, sau după caz, asimilate pensiilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor locale şi centrale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul sociale este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială.

Se menţionează, de asemenea, în expunerea de motive că în România există un fenomen alarmant privind numărul din ce în ce mai mare al persoanelor care după ieşirea la pensie din cadrul unei instituţii de stat se angajează chiar în aceeaşi instituţie. Astfel de cazuri, cu atât mai mult cu cât ele se înmulţesc şi sunt prezentate în presă, produc frustrare în rândul pensionarilor sistemului public de pensii şi nemulţumire în rândul populaţiei active, se mai precizează în documentul la care facem referire.

Proiectul are şi rol de scădere a cheltuielilor bugetare, iar adoptarea sa poate reprezenta şi o soluţie pentru deficitul de forţă de muncă calificată din mediul privat.
Prevederile legii se vor aplica atât persoanelor care la data intrării în vigoare sunt pensionari cumularzi, cât şi persoanelor care după data intrării în vigoare a legii devin pensionari cumularzi.
Angajatorii care încalcă prevederile actului normativ vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 5000 lei la 10.000 lei.
Legea se aplică în mod corespunzător şi beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.