De la 1 decembrie 2018 bugetarii trebuie să primească indemnizaţia de hrană. Valoarea, prevăzută prin legea salarizării, este la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată

Legea cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la articolul 18 (1) alocarea, începând cu 1 decembrie 2018, a indemnizaţiei de hrană.
Redăm integral articolul din lege:
„ART. 18 (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).
(3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu este angajat/încadrat în instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cadrul poliției locale, beneficiază exclusiv de indemnizația de hrană prevăzută la alin. (1).
(4) Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.”

În contextul ultimelor declaraţii televizate sau postate pe conturile de socializare, ale ministrului muncii şi justiţiei sociale şi ale ministrului finanţelor, prin care se tot anunţă disponibilizări şi îngheţări de salarii în sectorul bugetar, începând chiar din acest an şi continuând cu 2019, vom urmări să vedem cu se va aplica prevederea legală la care facem referire în acest articol.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *