Mopan Suceava
Actualitate

De mâine, 7 ianuarie, se prelungesc măsurile restrictive pentru Putna. Localități noi intrate în restricții, din 8 ianuarie: Siret, Arbore, Bogdănești, Vama și Sadova, după creșterea numărului de cazuri

Astăzi, 06.01.2021, ora 13:00, a avut loc la sediul Palatului Administrativ, sala “Ștefan cel Mare”, ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca ordine de zi, stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava.

Luând în considerare:

– contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, de statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava;

– analiza de risc întocmită în data de 06.01.2021 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulare în condițiile Art. 3 Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 102 din data de 22.12.2020 și Art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 103 din data de 23.12.2020 din  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2;

– punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori;

– informarea transmisă de către Direcția de Sănătate Publică Suceava Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în data de 05.01.2021, respectiv Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, în data de 06.01.2021, prin intermediul căreia se aduce la cunoștință faptul că un număr de 5 (cinci) persoane cu domiciliul în comuna Drăgușeni, confirmate pozitiv COVID-19 în urma efectuării testelor PCR, s-au deplasat cu mijloace auto proprii în Germania, Eisenberg 67304, Freinherr von Stein Platz 3, locație în care s-au carantinat la domiciliu;

– propunerea Direcției de Sănătate Publică Suceava de revocare a aplicabilității prevederilor Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 4 din data de 04.01.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pentru comuna Drăgușeni, având în vedere aspectele menționate anterior, precum și recalcularea de către Direcția de Sănătate Publică Suceava a incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori la nivelul unității administrativ-teritoriale, noua incidența stabilită la data de 06.01.2020 fiind 1,96/000 locuitori.

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava a adoptat Hotărârea nr. 5 din 06.01.2021.

Prin Hotărârea nr. 5 din 06.01.2021, s-a dispus, în condițiile art. 3 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 103/2020 și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, încetarea aplicabilității măsurilor stabilite prin hotărârea sus-menționată, pentru comuna Burla (0,39).

Totodată, se dispun începând cu data de 07.01.2021, ora 00.00, pentru comuna Putna, și începând cu data de 08.01.2021, ora 00.00, pentru orașul Siret și comunele Arbore, Bogdănești, Vama, pentru o perioadă de 14 zile (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

 1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
 2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 5. e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Se dispun începând cu data de 08.01.2021, ora 00.00, pentru comuna Sadova, pentru o perioadă de 14 zile (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori) următoarele măsuri:

 1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
 2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;
 3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;
 4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 5. e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;
 6. f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 7. g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Începând cu data emiterii prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 4 din data de 04.01.2021, pentru comuna Drăgușeni.

Având în vedere punctul de vedere exprimat de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, respectiv noua incidență calculată la nivelul comunei Drăgușeni la data de 06.01.2021 – 1,96, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, pentru unitatea administrativ-teritorială anterior menționată se vor reaplica, în mod corespunzător, prevederile art. 2 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 3 din data de 03.01.2021.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

 Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)

Data și ora instituirii măsurilor

Data expirării măsurilor instituite

Unitate administrativ-teritorială pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

1.                 

Putna

2,03

2,03

07.01.2021, ora 00.00

20.01.2021, ora 24.00

Unități administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se aplică măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

2.                 

Siret

3,44

1,67

08.01.2021, ora 00.00

21.01.2021, ora 24.00

3.                 

Arbore

2,12

2,12

08.01.2021, ora 00.00

21.01.2021, ora 24.00

4.                 

Bogdănești

1,69

1,69

08.01.2021, ora 00.00

21.01.2021, ora 24.00

5.                 

Vama

1,76

1,76

08.01.2021, ora 00.00

21.01.2021, ora 24.00

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ-teritorială

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare)

Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1065/2020)

Data și ora instituirii măsurilor

Data expirării măsurilor instituite

Unitate administrativ-teritorială nou stabilită pentru care se aplică măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 1065/2020

1.                 

Sadova

3,06

3,06

08.01.2021, ora 00.00

21.01.2021, ora 24.00

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *