Dezbaterea finală a Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Suceava pentru perioada 2018-2022

În data de 14 decembrie 2018, ora 11, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, va avea loc dezbaterea finală a Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Suceava pentru perioada 2018-2022. Varianta inițială a acestui plan se află pe site-ul instituției http://apmsv.anpm.ro, la secțiunea Dezvoltare Durabilă – Planificare de mediu.
Scopul dezbaterii este stabilirea consensului între autorități/instituții, agenți economici, ONG-uri și cetățeni cu privire la tratarea convenabilă a problemelor de mediu prin acțiunile propuse în acest plan.

Varianta finală a PLAM 2018-2022, care va rezulta în urma acestei dezbateri, va fi aprobată de către forurile superioare și se va implementa în următorii patru ani.
Planul Local de Acțiune pentru Mediu reprezintă un instrument de punere în practică a politicilor de mediu la nivel judeţean pe termen scurt, mediu şi lung. Este necesar pentru soluţionarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.
Procesul de planificare de mediu cuprinde patru etape: etapa I – de organizare, etapa a II-a – profilul de mediu, etapa a III-a – programul de acțiune (care trebuie stabilit prin consens larg) și etapa a IV-a – monitorizare, analiza și evaluarea rezultatelor urmată de actualizare/revizuire reluându-se etapele.
Agenția pentru Protecția Mediului Suceava invită publicul interesat să ia parte la dezbaterea finală a PLAM 2018-2022, transmite prin comunicat directorul executiv al APM Suceava, ing. Vasile OŞEAN.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *