Din acest an, salariații care lucrează de acasă pot primi 400 de lei de la angajator, pentru cheltuielile cu utilitățile și achiziția mobilierului și echipamente de birou

Începând cu acest an, angajatorii vor putea acorda, salariaților care muncesc de acasă, 400 de lei lunar pentru plata facturilor la utilități.

Pe parcursul anului 2019, din cauza pandemiei, mulți salariați, fie din sectorul privat sau public, au fost trimiși, în etape, să muncească de la domiciliu, acolo unde specificul muncii a permis această modalitate.

Și nu puțini au fost angajații care au constatat că a crescut factura la electricitate, gaze, întreținere, unii au schimbat abonamentul de date, alții au investit în routere, scaune, birouri și multe altele necesare desfășurării activității.

Iată că din 2021, prin Legea 296/2020, publicată în Monitorul Oficial la 21 decembrie, angajatorii vor putea acorda salariaţilor care muncesc de acasă cel mult 400 lei lunar ca să-şi plătească facturile la utilități.

Banii pot fi dați, conform actului normativ, fără documente justificative din partea beneficiarilor, sumele acordate nu sunt impozabile, nu se cuprind în baza de calcul pentru contribuții sociale, iar aceste cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.
Sunt exceptate de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale sumele acordate angajaților pentru cheltuielile cu utilitățile (electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date) și achiziția mobilierului și echipamente de birou, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul desfășoară activitate în regim de telemuncă”, așa sună textul legii.

Acum, bani se pot da, dar mai apare o problemă: sunt angajați trimiși în telemuncă și sunt angajați trimiși cu munca de la domiciliu. Și unii și alții fac același lucru: nu lucrează de la birou, însă mai toți, sau mare parte, folosesc tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Iar legea spune că banii se acordă pentru telemuncă.

Și uite așa avem salariați și salariați, care cu munca de la domiciliu fără telemuncă, care cu muca de la domiciliu cu telemuncă.

Mulți dintre ei nu vor spune nimic, nu vor cere nimic, pentru că locul de muncă e prețios în ziua de azi. Și așa se vorbește din ce în ce mai des de restructurări, reorganizări, reorientări, re… Alții vor cere, vom vedea ce vor rezolva.

De dorit este ca toată lumea să poată munci de la locul în care s-au angajat, dar cât situația încă o cere, munca de la domiciliu/telemuncă este varianta optimă pentru sănătatea tuturor.

  • MUNCA DE LA DOMICILIU VS TELEMUNCĂ
    Pe pagina https://www.juridice.ro/ se explică ce înseamnă munca de la domiciliu și telemunca:
  • Munca la domiciliu este reglementată de dispozițiile art. 108 – 110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Conform prevederilor legale, specificul muncii la domiciliu este dat de locul muncii, care, de această dată, nu mai este situat în unitate, la angajator (aceasta fiind și regula în materie), ci la domiciliul sau reședința salariatului.

Astfel, în cazul în care, în contextul situației generate de COVID-19, angajatorul va opta pentru modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, acesta poate să ia decizia în mod unilateral, conform art. 48 din Codul muncii – ,,Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.”

  • Telemunca, în schimb, este reglementată de Legea nr. 81/2018, care la art. 2 lit. a) o definește ca fiind ,,forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.” 

În cazul telemuncii, spre deosebire de munca la domiciliu, salariatul are posibilitatea să lucreze atât de la domiciliu (reședință), cât și din alt loc în afara sediului angajatorului. În ceea ce privește perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea, acestea urmează să fie stabilite împreună cu angajatorul.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *