DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SUCEAVA SE ALĂTURĂ DEMERSULUI CAMPANIEI DE SALVARE A BISERICII DE LEMN DE LA PUTNA

Direcția Județeană pentru Cultură Suceava nu a rămas indiferentă la apelul lansat prin intermediul Suceava-smartpress. Aceasta a  transmis pentru cei interesați mai multe clarificări legislative, din care rezultă care sunt instituțiile ce pot interveni pentru ca acest monument cu o valoare istorică și religioasă
inestimabilă să poată fi restaurat.

Redăm mai jos conținutul comunicatului transmis către Suceava smartpress.

”Domnule Roșca, suntem încântați să vă știm preocupat de protejarea monumentelor istorice și vă mulțumim pentru această implicare a Dvs.
În legătură cu articolul pe care zilele trecute l-ați publicat – ”SĂ SALVĂM ÎMPREUNĂ BISERICA DIN LEMN A LUI DRAGOȘ VODĂ DE LA PUTNA!” –, vă solicităm bunăvoința de a posta în ziarul Dvs online cele câteva prevederi legale – extrase de noi și marcate de sublinieri pe care le socotim utile – din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
În felul acesta faceți un pas înainte în participarea la protejarea valorosului nostru patrimoniu cultural.
Vă mulțumim,
Direcția Județeană pentru Cultură Suceava

ART. 36 (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau
ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:
a) să întrețină, să folosească și să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor
prezentei legi și a Obligației privind folosința monumentului istoric, conform art. 17;
b) să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru
prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare,
restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii;
c) să înștiințeze de urgenă,, în scris, direcția pentru cultură, precum și primarul orașului ori al comunei
respective despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute
și aflate în teritoriul unității administrativ-teritoriale;

ART. 45 (1) În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest
domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
e) participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct
sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează;
g) iau măsurile tehnice și administrative necesare în vederea prevenirii degradării
monumentelor istorice;
h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dup, caz, posturi ori
sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice;

ART. 46 (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitățile administrativ-teritoriale de competență,
consiliile locale au următoarele atribuții:
e) elaborează sau, dup, caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale
speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice și a zonelor protejate din municipiul,
orașul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Ministerului Culturii sau al
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, dup, caz;

ART. 49 (1) Protejarea monumentelor istorice se finanțează de proprietarii sau deținătorii acestora și
poate fi cofinanțată din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.

ART. 55 (1) Constituie contravenții la regimul de protejare a monumentelor istorice următoarele fapte,
dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni:
b) încălcarea de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui
monument istoric a obligațiilor prevăzute la art. 36;
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) și f) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei
la 10.000 lei, iar cele menționate la alin. (1) lit. b) – d) se sancționează cu amendă de la 4.000 lei
la 8.000 lei.

ART. 57 (1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de specialiștii direcțiilor pentru cultură…”

 

Vom reveni cu prezentarea situației bisericuței din lemn de la Putna, până când cei îndrituiți să conserve acest important monument de cultură religioasă, românesc și european, vor face demersuri şi monumentul va fi restaurat.

Haideți să salvăm împreună Biserica din lemn a lui Dragoș Vodă, primul Descălecător!

Please follow and like us:

2 comentarii la „DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SUCEAVA SE ALĂTURĂ DEMERSULUI CAMPANIEI DE SALVARE A BISERICII DE LEMN DE LA PUTNA

 • 24 iulie 2018 la 5:42
  Legătură permanentă

  Da, Măria Sa Legea! Dura lex, sed lex. Asta e!
  Fără reguli nu exista civilizație, iar niste reguli există oriunde, chiar și în junglă.
  De fapt, nu există civilizație fără respectarea regulilor.
  Oare noi cum stăm cu civilizația?
  Cine trebuie să se îngrijească de ea stă ascuns și așteaptă să-i facă treaba entuziaștii, inimoșii, săritorii din proprie inițiativă?
  Sunt buni și aceștia, multe s-au făcut și se fac așa. Dar entuziaștii au în general perioadă de înjumătățire scurtă, nu ajung să dețină suficientă combustie și să dezvolte suficientă energie, o mai iau și hăis sau cea, și peste toate, îi învață cu nărav pe cei care au datoria să rezolve problema.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *