Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava. Comunicat de presă privitor la recensământul general agricol, 10 mai-31 iulie 2021

Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene și acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, Romania trebuie să efectueze, odată la 10 ani, recensământul general agricol. Acesta are menirea de a realiza un tablou general al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Recensământul General Agricol, va evidenția schimbările survenite de la runda 2010 și furnizează indicatori statistici pentru monitorizarea, evaluarea și fundamentarea Politicilor Agricole Comune(PAC).

În perioada 10 mai-31 iulie 2021, se efectuează la nivel național, în toate unitățile administrativ teritoriale din Romania, recensământul agricol.

La nivelul județului Suceava, pregătirea, organizarea, și efectuarea recensământului se realizează  de către, Direcția Județeană de Statistica, Direcția Agricolă Județeană, în colaborare cu structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

În acest sens, se fac următoarele precizări:

 • La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic (activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole, și/sau deținerea de animale care obțin produse agricole, și/sau păstrează suprafețe în bune condiții agricole și de mediu).
 • La recensământ sunt colectate informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole precum;
  • Informații generale privind exploatația agricola,
  • Modul de utilizare a terenului,
  • Efectivele de animale,
  • Adăposturile pentru animale,
  • Gestionarea dejecțiilor animaliere,
  • Agricultura ecologică,
  • Persoanele care au lucrat în agricultură,
  • Alte activitățiaducătoare de venituri,
  • Dezvoltare rurală,
  • Alte informații.
 • Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, de asemenea să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.
 • Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidențiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice, codul numeric personal colectat la recensământ este criptat.
 • Pe toată perioada de recenzare, personalul de recensământîn teritoriu se identifică prin prezentarea legitimației care îi atestă calitatea.

Constituie contravenții următoarele fapte;

 • Obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ,în efectuarea înregistrărilor și controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice,
 • Refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ,
 • Furnizarea de date și informații eronate sau incomplete.

Contravențiile sus menționate se sancționează cu amenda de la 1000-5000 lei.

Vă rugăm să fiți cooperanți și să furnizați datele necesare pentru completarea chestionarelor.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Direcția Pentru Agricultura Județeană Suceava

Director executiv, Elena-Claudia GOGU

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *