Comunicate de presa

Direcția pentru Agricultură Suceava: 200 de euro pe hectarul cultivat cu cartofi de consum. Susținere financiară pentru culturile de usturoi

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava anunță că în data de 9.05.2023 a fost aprobată HG 394/2023 privind schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a  producției de cartof de consum”, în anul 2023.

Valoarea ajutorului de minimis este de 200 euro/ha.

Cererile se depun până pe 19 mai, inclusiv.

Sprijinul se acordă pentru cultura de cartof de consum.

 

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:

 1. a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2023;
 2. b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
 3. c) producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
 4. d) producătorii agricoli persoane juridice.

 

Condiții de eligibilitate

 1. să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 2. să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploatație, pe care să se găsească inscripția „Program susținere a producției de cartof de consum, anul …………., beneficiar numărul …….,Direcția pentru Agricultură județeană Suceava”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50/70cm;
 3. să transmită la DAJ o notificare scrisă privind identificarea și evaluarea producției;
 4. să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută la b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha;
 5. să fie înregistrați la 05.2023 în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ- teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
 6. să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor lit. d) prin documente justificative, în funcție de forma de

      Valorificarea producției de minimum 6 tone/ha se face până la cel târziu la data de 17 noiembrie 2023, inclusiv iar dovada valorificării se face până la 20 noiembrie 2023, inclusiv.

 

Documentele necesare pentru înscrierea în program sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere în program conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
 2. Copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 3. Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
 4. Împuternicire/procură notarială și o copie a I./C.I a unui reprezentant, după caz;
 5. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 6. Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 7. Adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care confer dreptul de folosință asupra terenului în cauză.
 8. Declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa 2.

Pe de altă parte, a fost adoptată și Hotărârea prin care se aprobă schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1408/2013, care va fi implementată de către direcțiile pentru agricultură județene și oficiile fitosanitare județene.

  „Continuăm acest Program demarat în anul 2019, care și-a dovedit din plin utilitatea asigurând o producție calitativă și cantitativă de usturoi românesc pentru consum. Iată că oferim predictibilitatea de care este nevoie pentru stabilitatea producătorilor și pentru asigurarea accesului consumatorilor la produsele românești, obținute prin munca fermierilor noștri.”, a declarat ministrul Petre Daea.

Schema se va aplica pe întreg teritoriul României în anul 2023, iar impactul bugetar este de 29.700.000 lei, reprezentând echivalentul a maxim 6.001.200 euro.

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 până 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 31 𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, 𝐢𝐚𝐫 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭̗𝐢𝐞𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝟏 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 – 𝟐𝟏 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯.

Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

𝐂𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧 𝐥𝐚 Direcția pentru Agricultură Județeană SUCEAVA, până 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, 𝐝𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢:

– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31.12.2023;

– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

– producători agricoli persoane juridice.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐟𝐢 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢, 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐝𝐞𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̆ 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢 :

 1. a) să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
 2. b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a)
 3. c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ- teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi in anul 2023;
 4. d) să dețină Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii si avizat de OFJ;
 5. e) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative;

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐬𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦, 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧 𝐨 𝐂𝐄𝐑𝐄𝐑𝐄-𝐭𝐢𝐩, 𝐢̂𝐧𝐬𝐨𝐭̗𝐢𝐭ă 𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞:

 1. a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal
 2. b) copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea
 3. c) copie a atestatului de producător valabil pana la 31.12.2023
 4. d) adeverința, în original, din Registrul agricol pentru anul 2023 cu suprafața de teren utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 5. e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
 6. f) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭̗𝐢𝐞𝐢 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝟎𝟏 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 – 𝟐𝟏 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, 𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 (𝒓𝒂𝒑𝒐𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒉𝒊𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒛𝒊𝒍𝒏𝒊𝒄𝒂/𝒃𝒐𝒏𝒖𝒍 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍/𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂/𝒇𝒊𝒍𝒂/𝒇𝒊𝒍𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒏𝒆𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆) 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂̆ 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕̗𝒊𝒆𝒊 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒕𝒖𝒓𝒐𝒊 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒖𝒏 𝒍𝒂 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕̗𝒊𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂̆ 𝑱𝒖𝒅𝒆𝒕̗𝒆𝒂𝒏𝒂̆ 𝑺𝑼𝑪𝑬𝑨𝑽𝑨 𝒑𝒂̂𝒏𝒂̆ 𝒍𝒂 𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝟐𝟗 𝒏𝒐𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Direcția Județeană pentru Agricultură Suceava, a demarat acțiunea de înregistrare a cererilor. Având în vedere termenul extrem de restrâns aferent înregistrării cererilor pentru Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a  producției de cartof de consum, specialiștii DAJ Suceava se deplasează deja în localitățile în care există un număr mai mare de solicitări. Marți, 16.05.2023, specialiștii DAJ Suceava sunt în localitățile Calafindești  și Milișăuți.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *