Doliu la USV. Prof. univ. dr. ing. Lucian Severin a încetat din viață, la 71 de ani

Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehicule şi Robotică a pierdut ieri, 26 martie 2022, unul dintre veteranii care au făcut parte din colectivul care a pus bazele învăţământului superior tehnic la Suceava, se anunță într-un comunicat al facultății din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava:

 

Cu tristeţe în suflet ne despărţim de cel care a fost profesorul universitar doctor inginer Lucian SEVERIN, coleg, director de depatament, cadru didactic competent şi respectat de colegi şi studenţi, care s-a implicat cu toata fiinţa în viaţa facultăţii, preocupându-se cu deosebită seriozitate atât de formarea studenţilor cât şi de dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Născut în 1951 în Aldeşti, judeţul Galaţi, a absolvit Facultatea de Mecanică din Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinând diploma de inginer ca şef de promoţie. A luat repartiţie la Combinatul de Celuloză şi Hârtie Suceava unde este inginer de producţie şi apoi inginer de proiectare. Începe activitatea la Institutul de Învăţământ Superior Suceava în 1979 ca asistent titular la Facultatea de Mecanică Catedra TCM, la trei ani de la înfiinţarea acesteia, unde activează până în 1985.

Între 1985 şi 1990 este Vicepreşedinte al Consiliului Popular al Municipiului Suceava apoi, în 1990 Inginer proiectant la S.C. URB Rulmenţi S.A. Suceava.

Revine la catedră în anul 1990 ocupând prin concurs un post de şef de lucrări la Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologii şi Management.

Îşi continuă studiile de doctorat în domeniul Inginerie Industrială- Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinând titlul de doctor inginer la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi în anul 1996, an în care promovează conferenţiar iar din 1999 ocupă postul de profesor la disciplinele Management, Echipamente şi tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece, Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă, dezvoltând laboratoare didactice şi de cercetare în domeniu.

Deosebit de competent, muncitor şi perseverent, a elaborat pe parcursul activităţii în Facultatea de Mecanică din Suceava un număr de 12 cursuri, manuale şi îndrumare de proiectare şi peste 120 de lucrări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare.

A fost preocupat de pregătirea profesională în domeniul de studiu dar şi de viaţa colectivului catedrei din care a făcut parte conducându-i destinele, ca şef de catedră, din 2007 până în 2012.

S-a implicat profund în viaţa facultăţii ca profesor, director de departament dar şi ca membru al consiliului facultăţii. A coordonat, la nivelul universităţii, activitatea de protecţia şi securitatea muncii. Îl vom păstra în amintire ca un coleg serios, corect, competent, obiectiv, riguros cu sine şi cu cei din jur, gata oricînd să ia atitudine pentru a face lumea mai bună.

Plecarea sa dintre noi lasă un gol pe care nu îl vom putea umple niciodată. Dumnezeu să îl odihnească!

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.