Dr, Claudiu Cobuz, președinte director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava: bugetul unității a fost suplimentat la rectificare cu 21,7 milioane de lei

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz, a transmis printr-un comunicat de presă că bugetul alocat inițial pentru anul 2019 pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, a fost suplimentat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a rectificării bugetare, cu suma de 21,7 milioane lei. La această dată bugetul pentru acest an depășește 505 milioane lei. Sume suplimentare au fost alocate pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente utilizate în programele naționale de sănătate, dispozitive medicale, medicina de familie, servicii medicale spitalicești, îngrijiri medicale la domiciliu, transport sanitar neasistat, servicii medicale de recuperare și paraclinice.

Bugetul alocat serviciilor medicale spitalicești pentru anul 2019 este în valoare de

183,9 milioane lei. La acesta se adaugă și sumele alocate spitalelor pentru plata creșterilor salariale ale personalului încadrat în unităţi sanitare publice, în valoare de 156,3 milioane lei, sumă care va mai fi suplimentată în funcție de necesarul unităților sanitare.

Suplimentarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, aprobata de CNAS, permite derularea în bune condiții a contractelor încheiate cu furnizorii pentru serviciile medicale acordate asiguraților din județul nostru, a transmis președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *