DRDP Iași: Nu există tasări sau alunecări de teren la Varianta de ocolire Suceava și nici la joncțiunea cu DJ 209C

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a transmis un comunicat de presă referitor la unele informații privind lucrările aflate în execuție, precum și presupuse probleme de stabilitate ale unor lucrări executate pe Varianta de Ocolire Suceava.
Pentru corecta informare, DRDP Iași a adus la cunoștință următoarele:
Pe Varianta Sucevei se execută lucrări de întreținere. La km 3, firma constructoare a închis un fir de circulație în vederea executării lucrărilor de întreținere a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație la un viaduct. Imaginile prezentate în spațiul public se află pe DJ 209C, unde se face joncțiunea cu varianta ocolitoare a Sucevei, pe un tronson care nu se află în administrarea DRDP Iași.
În acea zonă nu există tasări sau alunecări de terasament: a fost turnat un strat de binder pentru a se asigura legătura cu varianta ocolitoare a Sucevei. Stratul de binder s-a așternut pe dala de beton de ciment, urmând să se continue prin reabilitare cu stratul de uzură. Degradările care au apărut în acest moment se datorează frânării maşinilor grele şi a temperaturilor ridicate din ultimele zile. În aceste condiții, administratorul tronsonului respectiv, în speță, Direcția Județeană de Drumuri şi Poduri Suceava, va interveni în cel mai scurt timp pentru remediere. DJ209C v-a întra de anul acesta într-un program de modernizare pe fonduri europene.
Având în vedere că recepția la terminarea lucrărilor pentru Varianta de Ocolire Suceava nu s-a realizat până la data curentă, însă investiția a fost dată în exploatare încă din data de 27 Septembrie 2019, pe amplasamentul obiectivului menționat, antreprenorul a intervenit pentru realizarea lucrărilor de întreținere, în conformitate cu prevederile cuprinse în manualele de întreținere și exploatare.
Lucrările de întreținere executate constau în intervenții la nivelul diferitelor categorii de lucrări în vederea asigurării funcționalității și siguranței în exploatare.
În acest sens, s-a intervenit la nivelul dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor (șanțuri, rigole, podețe), pentru curățarea, decolmatarea și asigurarea funcționalității acestora, necesitatea acestor lucrări fiind justificată de precipitațiile abundente înregistrate în ultima perioadă.
De asemenea, s-a intervenit la nivelul lucrărilor de artă (poduri, pasaje, viaducte) pentru realizarea lucrărilor uzuale de întreținere, unele categorii de lucrări, precum inspecția de verificare și curățare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, necesitând instituirea unor restricții temporare de circulație, ce presupun desfășurarea traficului alternativ pe o singură bandă de circulație, dirijată prin semafoare, situație semnalată și de către mass-media, presupusele probleme de stabilitate neavând corespondent în realitate. Totodată, s-a intervenit cu lucrări de reamenajare taluzuri în vederea corecțiilor punctuale ale unor zone pe care au apărut fenomene de șiroiri, realizându-se lucrări de reamenajare prin așterenere de pământ vegetal și refacere a lucrărilor de înierbare, respectiv suplimentarea cașiurilor de descărcare, acolo unde situația o impune.
Menționăm că lucrările executate de antreprenor se înscriu în categoria lucrărilor de întreținere pentru asigurarea funcționalității și siguranței în exploatare, acestea urmând a se executa în mod uzual pe întreaga perioadă de exploatare a investiției, inclusiv în perioadele de după realizarea recepției la terminare, respectiv a recepției finale a lucrărilor.
La acest moment, lucrările derulate pe amplasamentul Variantei de Ocolire Suceava și care fac obiectul contractului sunt în exploatare, nu prezintă deficiențe, neconformități, respectiv probleme de stabilitate și siguranță, și sunt pregătite pentru realizarea recepției la terminarea lucrărilor.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *