Mopan Suceava
Administratie

Drept de proprietate validat pentru 84,92 ha teren în prima ședință de după instituirea stării de urgență a Comisiei județene de fond funciar

Într-un comunicat de presă transmis de Prefectură, se anunță că în data de 10.06.2020, ora 10.00, în sala “Ștefan cel Mare “ din cadrul Palatului Administrativ, a avut loc, sub conducerea prefectului județului Suceava, în calitate de președinte, Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava,  prima ședință de lucru de la instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu respectarea tuturor normelor de siguranță impuse de contextul epidemiologic actual.

Pe ordinea de zi au fost incluse 131 lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava de la ultima ședință care a avut loc în data de 10.02.2020. Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate după titluri de proprietate.

De asemenea, la ședința comisiei județene au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Comisiilor locale de fond funciar Bosanci și Izvoarele Sucevei, pentru susținerea propunerilor/solicitărilor adresate comisiei județene.

În cadrul ședinței au fost adoptate 93 hotărâri ale comisiei județene. Dintre acestea, 6 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 84,92 ha teren ( 1,21 ha pentru teren agricol și 83,71 ha pentru teren cu vegetație forestieră) ca urmare a propunerilor formulate de un număr de 5 persoane fizice și o persoană juridică. Totodată, a fost atribuită în proprietate o suprafață totală de 3,62 ha teren aferent locuințelor printr-un număr de 7 hotărâri.

De asemenea, au fost emise 67 de hotărâri care au vizat fie modificări sau, după caz, corectări de titluri de proprietate, iar 13 hotărâri au avut ca obiect invalidări ale propunerilor comisiilor locale de fond funciar, contestații ale persoanelor fizice, modificări de poziții și însușiri de documentații ale comisiilor locale de fond funciar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 28 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și un număr de 7 solicitări privind emiterea de duplicate de titluri de proprietate.

Se aduce la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate, în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *