Eșalonări la plata datoriilor unor primării, drum perimetral la Aeroport, acte adiționale la gestionarea deșeurilor în depozitul de la Moara, puncte fierbinți pe ordinea de zi a ședinței CJ de mâine

 

Începând din această lună,  putem prezenta ordinea de zi a ședințelor ordinare ale Consiliului Județean Suceava, așa cum ne este transmisă, în fază de proiect.

În acest fel, cetățenii județului Suceava pot afla care sunt proiectele de hotărâre ce vor fi discutate  de consilierii județeni și, desigur, după ședință, care dintre acestea au fost aprobate și care nu.  

La o primă ochire, proiecte importante de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean  de mâine, 30 octombrie, vizează aprobarea eșalonării la plată a creanțelor bugetare datorate bugetului propriu al Județului Suceava, de către unele unități administrativ – teritoriale, aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Drum perimetral în incinta R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava” dar și un adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și administrarea Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara.

Iată ordinea de zi a ședinței CJ  de mâine, așa cum ne-a fost transmisă:

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Suceava din data

de 30 octombrie 2019

 

 

 1. Prezentarea spre aprobare a Procesului – verbal  al  şedinţei Consiliului Judeţean Suceava   din data de 17 octombrie 2019.

         Iniţiator: Petru Tanasă – secretar general al judeţului.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor județului Suceava, la data de 30 septembrie 2019.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetelor unor unități subordonate Consiliului județean Suceava, pe anul 2019.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 180/2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 67.782.000 lei.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a creanțelor bugetare datorate bugetului propriu al Județului Suceava, de către unele unități administrativ – teritoriale.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Drum perimetral în incinta R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava”.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și administrarea Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al județului Suceava nr. 18733/10 din 07.08.2019.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă” și a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 205/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „O Nouă Șansă” Todirești, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „O Nouă Șansă” Todirești, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Bucovinei.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, desemnat pentru a exercita atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Suceava, în numele acestuia, prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean Suceava nr.340/17.10.2019.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Bucovina”.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, desemnat pentru a exercita atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Suceava, în numele acestuia, prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean Suceava nr.340/17.10.2019.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, desemnat pentru a exercita atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Suceava, în numele acestuia, prin Dispoziția Președintelui Consiliului județean Suceava nr.340/17.10.2019.

 1. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție pentru perioada de iarnă 2019-2020.

Iniţiator: Gheorghe Flutur – Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Județului Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, pentru  realizarea investiției „Un Muzeu de Artă pentru comunitate” în cadrul Programului RO-CULTURA.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrale de actualizare a informațiilor cadastrale înscrise în cartea funciară nr.7701-UAT Moara pentru imobilul -clădiri rezultate în urma finalizării obiectivului „Depozit ecologic Moara”, situat în localitatea Vornicenii Mari, comuna Moara, județul Suceava.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe totale de 23.536 mp  teren, împreună cu 10 construcții, proprietate publică a Județului Suceava, aflate în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, situate în localitatea Călinești, comuna Șerbăuți, județul Suceava.

Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava asupra bunului imobil-teren, proprietate publică a Județului Suceava, situat în orașul Salcea, strada Aeroportului nr. 1, județul Suceava.

 Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Suceava în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Consiliului Județean Suceava.

 Iniţiator: Viorel Seredenciuc – Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

 1. Diverse.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.