Familii fericite – Comunități Incluzive . Un proiect născut dintr-o nevoie

Inițiat de către Asociația SEVA – în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava,  proiectul s-a născut din ideea  de a  susține integrarea socială a diverselor categorii sociale expuse riscului de marginalizare,  de a lupta pentru prevenirea comportamentelor agresive manifestate asupra femeilor şi nu în ultimul rând de a promova  egalitatea de şanse şi non discriminarea în viaţa comunităţii Sucevene.

  

Se vorbește și se scrie mult despre violența domestică și aceasta, pentru că, violența domestică se relevă ca un fenomen global, fiind evidențiată în majoritatea statelor afectând toate categoriile socio-economice, etnii sau comunități .

Obiectivul general al proiectului este:

Creșterea nivelului de incluziune socială a cetățenilor din mediul rural prin dezvoltarea rețelei de suport în cazurile de violență domestică.

Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

Îmbunătățirea competențelor profesionale ale asistenților sociali din cadrul a 20 de primării din mediul rural în vederea eficientizării mecanismelor de cooperare, a combaterii și prevenirii  violenței domestice și  excluziunii sociale.

Creșterea gradului de informare, conștientizare și sensibilizare a elevilor, tinerilor și  persoanelor în situații de risc victimal la violența domestica și risc de excluziune socială, cu privire la drepturi, legislație și instituții responsabile în activitățile de prevenire și combatere a violenței domestice. 

Dezvoltarea unui portal online pentru monitorizarea și promovarea legislației cu privire la egalitatea de sanse între femei și bărbați, prevenirea violentei domestice, riscuri și vulnerabilitati de excluziune socială.

Dezvoltarea unui parteneriat durabil între instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale și promovarea exemplelor de buna practica între instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale  din regiunea de NE vizand creșterea nivelului de incluziune socială prin prevenirea violenței domestice.

 

În acest context, pentru atingerea obiectivelor specifice și a obiectivului general al proiectului  în data de 24 octombrie 2019, începând cu orele 10:00 va avea loc la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava,

 Simpozionul Național Promovarea exemplelor de bună practică între instituțiile guvernamentale și cele non guvernamentale, vizând prevenirea violenței domestice și creșterea gradului de incluziune socială.

Parteneriatul  în sfera prevenirii și combaterii criminalității conferă o viziune de ansamblu asupra unor segmente infracționale comune specifice anumitor zone geografice și administrative, cu corespondent demografic, economic și cultural și asigură dezvoltarea unor inițiative coerente, centrate pe problematici de actualitate.

La această activitate sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, Directorul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, specialisti din cadrul IGPR,  polițiști din structurile de analiză și prevenire a criminalității din Inspectoratele de Poliție ale județelor: Iași, Botoșani, Cluj, Satu-Mare, Maramureș, reprezentanți ai Ministerului Public, reprezentanți ai Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, reprezentanți ai ONG-urilor locale, regionale și naționale.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *