Femeile se vor putea pensiona la vârsta de 65 de ani. Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului trimis la avizare.

Un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind prorogarea unor termene și modificarea unor acte normative, transmis spre avizare și afișat pe site-ul Consiliului Economic și Social (instituţie publică de interes naţional care este consultată obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor), prevede modificarea și completarea Codului Muncii – astfel încât femeile să poată opta la cerere pentru pensionarea la vârsta de 65 de ani.

Redăm integral modificarea prevăzută în proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului:
”Art. IV – Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. Litera c) a alineatului 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
”c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II.”
2. După aliniatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:
”(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la lit. C), teza întâi.”

Modificarea vine după o Decizie a Curții Constituționale a României, publicată în Monitorul Oficial, care apreciază că încetarea raportului de muncă a femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a acesteia.
În documentul trimis spre avizare se mai menționează că: ”În prezent femeile se pensionează, potrivit legii, la vârste mai mici decât bărbații, ceea ce reprezintă o discriminare, o atingere adusă dreptului la muncă și o vătămare a dreptului la un nivel de trai decent.”

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *