I.T.M. SUCEAVA – 321 CONTROALE CU SANCȚIUNI ÎN VALOARE TOTALĂ DE 234.500 LEI APLICATE ÎN LUNA MAI 2018

ITM Suceava a aplicat 136 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 234.500 lei, în urma celor 321 de controale efectuate e inspectorii de muncă în luna mai 2018.

 

În DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCA, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 245 controale, în urma cărora s-au aplicat 73 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 234.500 lei.
În urma verificărilor au fost depistate 83 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
– 38 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
– 43 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;
– 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;
– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 22 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 200.000 lei.
Deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În domeniul SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ inspectorii de muncă au efectuat 76 de controale în urma cărora s-au aplicat 63 sancţiuni contravenţionale.
Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: nu s-a urmărit ca lucrătorii să poarte echipament individual de protecție din materiale care nu produc descărcări electrostatice; nu s-a asigurat marcarea și întreținerea căilor de acces și circulație în șantier; fișa de instruire individuala nu este însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completată de medicul de medicina muncii în urma examenului medical.
Tot în luna mai, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate 25 de evenimente, a mai transmis Romeo BUTNARIU, Inspector Şef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.