IPJ Suceava, precizări privind cazierul judiciar: certificatele de cazier judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava  aduce  la cunoștința cetățenilor  o serie de  prevederi  cu impact asupra activității de cazier judiciar, conținute într-un comunicat de presă pe care îl redăm în cele ce urmează:

În general, se menține valabilitatea  documentelor eliberate  de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență ( inclusiv valabilitatea certificatelor de cazier judiciar) 

Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate  în exercitarea liberului acces la informații de interes public precum și a petițiilor  se dublează.

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință că în contextul intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 3/2020 și a Ordonanței Militare nr. 6 din 30.03.2020 , unitatea noastră adoptă măsuri adecvate  pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus , atât pentru protejarea angajaților  proprii, cât și a dvs. considerent pentru care formulăm următoarele recomandări:

Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța Militară nr. 3 ,,se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu excepția unui număr de 9 situații , strict delimitate între care poate fi inclusă și urgența obținerii certificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate comportamentală.

Subliniem însă că, doar pentru motive temeinic fundamentate ce urmează a fi consemnate pe cerere ( exemplu: angajare, participare licitație, licențiere, autorizare ) se va da curs cererilor pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar/ adeverințelor de integritate comportamentală primite direct la ghișee sau prin email, cu mențiunea că acestea din urmă vor fi ridicate pe bază de semnătură de la ghișeu  a doua zi de la transmiterea electronică, conform programului stabilit, afişat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 

Pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că prezentarea cetățenilor la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar se va realiza numai după ridicarea interdicţiilor instituite, în cazul cererilor depuse pentru care nu se justifică urgenţa ridicării documentului.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 6/ 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare  asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă , precum și a unei zone de protecție  asupra unor unități administrativ teritoriale  din județul Suceava, obținerea certificatelor de cazier judiciar și a adeverințelor de integritate comportamentală a devenit greu accesibilă, motivat și de faptul că adeverințele de integritate comportamentală  se emit numai la ghișeul deschis la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava din mun. Suceava conform prevederilor Legii nr.118/2019.

Având în vedere contextul general, vă recomandăm următoarele

  1. Persoanele fizice și juridice să utilizeze/să accepte certificate de cazier judiciar a căror perioadă de valabilitate a expirat , în conformitate cu art. 14 din Decretul Prezidenţial din 16.03.2020,( „se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență”).
  2. pe perioada stării de urgență, persoanele juridice, în calitate de angajatori, să înlocuiască certificatele de cazier judiciar/adeverințele de integritate comportamentală, cu declarații pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale, din care să rezulte că persoana care solicită angajarea nu este/nu a fost condamnată/în curs de judecată/nu are calitatea de inculpat în cauze penale.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *