ISJ SUCEAVA IMPLEMENTEAZĂ PROIECTE PENTRU REDUCEREA ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR TIMPURIU ŞI PROMOVAREA ACCESULUI EGAL LA ÎNVĂŢAMÂNTUL

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” şi Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, prezintă proiectul „E-PROFI – Educaţie prin PROgrame inovative de formare Inovative pentru resurse umane calificate şi motivate în judeţul Suceava” , în cadrul conferinţei de lansare, desfăşurată în 13 iulie, 2018.
Proiectul va fi implementat în 14 unităţi şcolare din judeţul Suceava (Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajvana, Scoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu”, Ciprian Porumbescu, Scoala Gimnazială Siminicea, Scoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava, Scoala Gimnazială „Ion Barbir”, Capu Câmpului, Scoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc”, Radauti, Scoala Gimnazială ”Dimitrie Pacurariu”, Scheia, Scoala Gimnazială Nr. 2 Iaslovat, Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Banesti Fantanele, Gradiniţa cu Program Normal Nr.1 Cajvana, Scoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Grănicesti, Scoala Gimnazială ”Constantin Morariu”, Pătrăuţi, Scoala Gimnazială Burla)
Grupul ţintă al proeictului cuprinde 310 persoane, dintre care 280 cadre didactice şi personal de sprijin şi 30 de membri ai echipelor manageriale. Astfel 240 de cadre didactice vor participa la programele de formare acrediate: „Multimedia în educaţie”, „Comunicare, negociere, mediere”, „Medierea conflictelor in mediul scolar”, „Creativitate şi inovare în procesul instructiv-educativ”, “Parteneriatul educativ scoală – familie – comunitate”. 40 de cadre didactice vor urma programul de formare acreditat “Comunicare în limba engleză”, iar cei 30 membri ai echipelor managerial din şcolile ţintă vor parcurge cursurile programelor de formare acreditate “Managemenul instituţiilor educaţionale” şi “Medierea conflictelor în mediul şcolar”.
Activităţile şi rezulatatele aşteptate vizează:
– Dezvoltarea competenţelor a 280 de cadre didactice/personal de sprijin şi 30 de membri ai echipelor manageriale,
– Participarea a 18 cadre didactice la schimbul de bune practici şi dezoltarea unei reţele transnaţionale de profesionişti din sistemul de învatamant, în Italia;
– Dezvoltarea şi implementarea în cele 14 şcoli ţintă a unei aplicaţii educaţionale privind reducerea absenteismului;
– Reducerea abandonului şcolar şi creşterea ratei de participare la o educaţie de calitate;
– Stimularea şi motivarea resurselor umane calificate prin acordare a 50 de burse pentru persoanele din grupul ţintă care cresc rata de frecvenţă şcolară a copiilor aflaţi în situaţii de risc educaţional şi reusesc îmbunătăţirea performanţelor educaţionale ale copiilor;
– 50 de premii pentru persoanele din grupul ţintă care demonstrează prin bune practici promovarea principiului de educaţie incluzivă în scolile ţintă;
– 280 de subvenţii stagii de practică pentru cadrele didactice care participă la o formă de formare continua /instruire/ dezvoltare a capacitatii în cadrul proiectului, precum şi prin incurajarea mobilităţii profesionale pentru 30 de cadre didactice.
Proiectul „E-PROFI – Educaţie prin PROgrame inovative de formare Inovative pentru resurse umane calificate şi motivate în judeţul Suceava” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10i: ”Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţamântul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”, Obiectivul specific: OS 6.6 „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”.
Proiectul are o durată de 30 de luni şi un buget de 6,675,451.74 lei.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.