Actualitate

Judecătorii de la Tribunalul Suceava continuă protestul, blocând cea mai mare parte a proceselor pe rol. Cei de la Curtea de Apel au renunțat la protest

Președintele Tribunalului Suceava, judecătorul Cătălin Brânză, a transmis un comunicat în care arată că judecătorii Tribunalului Suceava, întruniţi astăzi, 6 septembrie 2023, în Adunarea Generală, au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenți, menţinerea formei de protest în modalitatea în care a fost adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Suceava nr.5 din 20 iunie 2023, respectiv suspendarea activităţii de judecată a cauzelor pe o durată nedeterminată, cu excepţia celor  care sunt cuprinse într-o anexă atașată comunicatului de presă.

Cu două zile înainte, pe 4 septembrie 2023, orele 10:00, Biroul de Informare și Re,lații Pulbice al Curții de Apel Suceava anunțase că Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Suceava, convocată de Președintele Curții de Apel Suceava, cu majoritate de voturi, a hotărât suspendarea protestului și reluarea activității începând cu data de 4 septembrie 2023.

Secția I civilă

 

obiect denumire materia
Fonduri civile     
3120 Abţinere Civil
3125 abţinerea întregii instanţe civil
3140 acordare personalitate juridică Civil
3235 alte cereri Civil
3270 asigurare dovezi Civil
3390 cerere necontencioasă Civil
3395 Certificarea titlurilor executorii europene Civil
3405 Completare/lămurire dispozitiv (în funcţie de obiectele de vară) Civil
3575 excepţie de neconstituţionalitate Civil
3580 exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine) Civil
3740 ordonanţă preşedinţială Civil
3750 suspendare provizorie Civil
3890 recuzare Civil
3907 reexaminare taxe de timbru Civil
4058 suspendare executare Civil
3410 Conflict de competenţă civil
4010 Sechestru asigurator civil
4020 Sechestru judiciar civil
4085 Validare mandat consilier civil
Litigii de muncă şi asigurări sociale 
5760 Abţinere Litigii de muncă
5790 acţiune în constatarea nelegalităţii grevei Litigii de muncă
5810 acţiune în suspendarea grevei Litigii de muncă
5845 asigurare dovezi Litigii de muncă
5856 certificarea titlurilor executorii europene Litigii de muncă
5890 conflict de competenţă Litigii de muncă
5910 contestaţie decizie de concediere Litigii de muncă
5940 contestaţie decizie suspendare contract de muncă Litigii de muncă
5960 contestaţie la executare Litigii de muncă
5990 incompatibilitate Litigii de muncă
6030 măsuri asigurătorii Litigii de muncă
6064 poprire asiguratorie Litigii de muncă
6080 recuzare Litigii de muncă
6081 reexaminare taxe de timbru Litigii de muncă
6083 sechestru asigurator Litigii de muncă
6087 sechestru judiciar Litigii de muncă
6090 suspendarea hotărârii judecătoreşti Litigii de muncă
6095 suspendarea provizorie a executarii Litigii de muncă
6098 suspendare executare Litigii de muncă
6128 Certificarea titlurilor executorii europene Asigurări sociale
6130 Completare/lămurire dispozitiv (fct ob. Vară) Asigurări sociale
6285 poprire asiguratorie Asigurări sociale
6313 sechestru asiguratoriu Asigurări sociale
6316 sechestru judiciar Asigurări sociale
6317 suspendare provizorie a executarii Asigurări sociale
6960 suspendare executare Litigii de muncă
6970 suspendare executare Asigurări sociale
  Fonduri minori şi adopţii   
5443 abţinerea întregii instanţe Minori şi familie
5450 adopţie Minori şi familie
5454 cerere necontencioasa Minori şi familie
5455 Certificarea titlurilor executorii europene Minori şi familie
5457 Completare/lămurire dispozitiv Minori şi familie
5480 decădere din drepturi părinteşti Minori şi familie
5490 deschidere procedură adopţie Minori şi familie
5504 eliberare certificat privind ocrotirea minorului Minori şi familie
5507 exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine) Minori şi familie
5530 încredinţare pentru adopţie Minori şi familie
5570 ordonanţă preşedinţială Minori şi familie
5600 plasament Minori şi familie
5605 plasament minor în procesul de divorţ Minori şi familie
5610 plasament de urgenţă Minori şi familie
5617  prelungire încredintare pentru adoptie Minori şi familie
5620 răpire internaţională de copii Minori şi familie
5640 reintegrare în familie Minori şi familie
5660  repunere în drepturile părinteşti Minori şi familie
5672  revocare încredintare pentru adoptie Minori şi familie
5683 suspendare executare Minori şi familie
5730 supraveghere specializată Minori şi familie
Apeluri şi Recursuri 
3120 abţinere Civil
3140 acordare personalitate juridică Civil
3230 acţiune posesorie Civil
3235 alte cereri Civil
3270 asigurare dovezi Civil
3430 contestaţie la procesul verbal de distribuire a preţului (Art. 570 C.p.c.) Civil
3620 investire cu formulă executorie Civil
3630 încetare executare silită Civil
3640 încuviinţare executare silită Civil
3740 ordonanţă preşedinţială Civil
3750 suspendare provizorie Civil
3820  poprire asigurătorie Civil
3890 recuzare Civil
3907 reexaminare taxe de timbru Civil
4010  sechestru asigurător Civil
4020  sechestru judiciar Civil
4058 suspendare executare Civil
4080 validare poprire Civil
4090 validarea ofertei reale de plată Civil
5478 curatelă Minori şi familie
5590 pensie întreţinere Minori şi familie
5750 tutelă Minori şi familie
5567 ordin protecţie Civil
5472 autorizare căsătorie minori Minori şi familie

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *