La CAS Suceava demarează în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2019

Președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, dr. Claudiu Cobuz, a anunțat că în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare și adresa CNAS nr. RV 5061/18.06.2019, inregistrată la CAS Suceava cu nr. 12645/19.06.2019, CAS Suceava desfăşoară în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2019.  

Ieri a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Administrație al CAS Suceava care a avizat politica de contractare propusă de către președintele – director general, dr. Claudiu Cobuz, cu respectarea legislației în vigoare.

Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relație contractuală cu CAS Suceava contractele se prelungesc până la data de 31.07.2019 prin acte adiționale. La această data CAS Suceava are în derulare un număr de 686 contracte. Pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii cu CAS Suceava până la data de 31.07.2019, relațiile contractuale se continuă prin incheierea de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31.12.2019. Furnizorii care doresc sa continue relațiile contractuale cu CAS Suceava vor transmite în format electronic asumat prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului o cerere însoțită de documentele afișate pe site-ul CAS Suceava, pentru fiecare categorie de furnizori, în perioada 04.07.2019 – 08.07.2019, pe adresa de e-mail contractare@cassv.ro.

Pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu CAS Suceava se vor încheia contracte cu valabilitate 01 august-31 decembrie 2019. Cererile de contractare și documentele necesare trebuie transmise de furnizorii noi de servicii medicale, farmaceutice și dispozitive medicale, la CAS Suceava, în perioada 04.07.2019 – 08.07.2019, pe adresa de e-mail contractare@cassv.ro.

Calendarul de contractare și listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

De asemenea, au avut loc intâlniri de lucru cu reprezentanțtii furnizorilor de servicii medicale paraclinice (laboratoare, radiologii, CT, RMN) și ai furnizorilor de servicii de recuperare medicală, cu referire la modul de derulare a procesului de contractare și de evaluare a resurselor tehnice si umane.    

”În luna iulie vom organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice, Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate şi conducerile spitalelelor din judeţ în vederea finalizării procesului de contractare”, a transmis președintele director general al CAS Suceava, dr. Claudiu Cobuz..

           

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *