LA UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” S-A FINALIZAT CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a finalizat concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă, masterat și doctorat la cele 10 facultăţi ale sale. În acest an, USV a scos la concurs, pentru toate formele de învățământ, aproximativ 5000 de locuri, dintre care peste 2200 au fost locuri bugetate. Oferta studiilor universitare de licenţă, constând în 42 de programe, a atras un total de 1951 noi studenți, dintre care 343 etnici români de pretutindeni. La forma de învăţământ la distanţă (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați, repartizați pe 9 programe de studii. Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de asemenea, atractive: la finalul concursului de admitere, la cele 36 de programe s-au înmatriculat 1109 candidați, dintre care 142 etnici români de pretutindeni. Acestora li se adaugă alți 124 noi studenți înmatriculați la programele de conversie profesională.
În ceea ce priveşte studiile de doctorat, unde au fost disponibile 49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24 – 28 septembrie. De asemenea, pentru celelalte programe de studii unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se desfășoară în perioada 24 – 26 septembrie.
Informaţii detaliate pot fi obţinute consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/ .
Universitatea mulţumeşte tuturor candidaţilor din cele două sesiuni de admitere pentru interesul deosebit acordat şi în acest an programelor de studii ale USV!

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.