Actualitate

Lagărul de bătrâni ”Iubirea Aproapelui” de la Dumbrăveni. 13 oameni în vârstă ținuți în condiții mizere, pentru a se încasa bani pe spinarea lor

Prefectura Suceava a anunțat că reprezentanți ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut un nou control la Centrul rezidențial destinat persoanelor vârstnice – Centrul social Herzog – Franz von Bayern – aparținând Asociației ”Iubirea Aproapelui  -AIA”  din comuna Dumbrăveni, după ce măsurile stabilite de către inspectori la controalele anterioare nu au fost puse în aplicare.

Reprezentanții instituțiilor care au efectuat controlul au  detaliat rezultatele verficicărilor:

– reprezentantul legal al asociației care gestionează activitatea centrului social nu a fost prezent în perimetrul centrului, nu a permis (prin intervenție telefonică) realizarea activității de control și nu a pus la dispoziția membrilor comisiei documentele și informațiile solicitate;

– din discuțiile purtate cu cei 13 beneficiari  și pe baza observației inspectorilor sociali, s-a constatat că aceștia nu au fost supuși abuzului, torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante;

– interioarele centrului social nu erau igienizate, cazarmamentul utilizat de către beneficiari era incomplet (saltea cu pătură fără cearșaf), existau pungi cu alimente depozitate în pat în jurul persoanei vârstnice, au fost identificate resturi alimentare aflate în stare de putrefacție sub pat, scaune pentru igiena eliminărilor situate în jurul patului și coșuri cu hârtie igienică utilizată;

– la data controlului, atât condițiile de cazare și igienă cât și situația personalului nu respectă prevederile standardelor minime de calitate și nu face posibilă licențierea serviciului social;

– în domeniul Sănătății și Securității în muncă, s-a constat că angajatorul nu a îndeplinit măsurile dispuse în termenul de realizare stabilit prin procesul-verbal de control anterior, drept pentru care a fost sancționat prin amendă în cuantum de 5000 lei;

– conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 857/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 63, inspectorii DSP Suceava au aplicat o sancțiune contravențională cu amendă de 50000 lei, pentru ”Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor”. În același timp, prin sancțiune contravențională complementară, s-a dispus și suspendarea activităţii Centrului rezidențial destinat persoanelor vârstnice – Centrul social Herzog-Franz von Bayern, cu sediul în judeţul Suceava, localitatea Dumbrăveni, întrucât prin neverificarea stadiului remedierilor deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului din data de 12.07.2023 (control anterior), se creează premizele unei situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a beneficiarilor cazați;

– inspectorii CJPC Suceava au constatat că există repetarea abaterii (condiții igienico-sanitare improprii, care pun în pericol sănătatea și viața beneficiarilor din centru) și s-au aplicat două amenzi contravenționale în cuantum de 15000 lei (una pentru aceeași abatere constatată în data de 12.07.2023 și prin care s-a și dispus măsura de remediere a deficiențelor, pentru care asociația nu a întreprins nici cel mai mic demers de remediere) și a doua pentru repetarea abaterii. Din aceste motive, s-a dispus și măsura complementară de închidere temporară a unității;

– IPJ Suceava are în lucru un dosar penal ce face obiectul infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, prevăzută de art. 348 Cod penal, constatându-se că unitatea oferă servicii de asistență socială, fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege, respectiv licență de funcționare și certificat de acreditare emise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Având în vedere cele mai sus precizate, a fost desemnat domnul subprefect Cristian Șologon pentru a monitoriza măsurile dispuse de către instituțiile de control, inclusiv de a coordona activitatea de relocare a celor 13 beneficiari, fiind informate ministerele de resort, respectiv Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.

Totodată, a fost dispusă evaluarea din punct de vedere medical a celor 13 beneficiari, urmând ca după discuțiile care vor avea loc cu familiile acestora, aceștia să fie relocați în centre sociale acreditate, funcție de opțiunea aparținătorilor.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *