Mopan Suceava
Social

Legea care interzice hărțuirea la locul de muncă adoptată de Camera Deputaților. Stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă, amenzi de la 10.000 lei până la 200.000 lei

Camera Deputaților a adoptat marți, 14 iulie 2020, în calitate de Cameră decizională, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Astfel, conform textului legii, constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat, de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea  sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

  1. a) conduita ostilă sau nedorită;
  2. b) comentarii verbale;
  3. c) acţiuni sau gesturi.De asemenea, constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru.

În înţelesul legii adoptate, stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.

Conform prevederilor legale, fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală.

Niciun angajat nu va fi sancţionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărţuirii morale la locul de muncă.

Angajații care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condiţiile legii şi al regulamentului intern al angajatorului.

Angajatorul are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în

 Legea interzice stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârşirea de acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.

Comportamentul de hărțuire care provoacă deteriorarea condițiilor de muncă va putea fi sancționat cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Angajatorul poate fi sancționate cu până la 50.000 de lei în situațiile în care nu asigură măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor de hărțuire psihologică.

Legea prevede și amenzi pentru situațiile în care angajatorul instigă la hărțuire – amenzi cuprinse între 50.000 și 200.000 de lei.

 Ori de câte ori va constata săvârşirea unei fapte de hărţuire morală la locul de muncă, instanţa de judecată poate, în condiţiile legii:

  1. a) să dispună obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză;
  2. b) să dispună reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză;
  3. c) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;
  4. d) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale;
  5. e) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii;
  6. f) să dispună obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului.

Textul complet al legii aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr356_18.pdf

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *